แนะนำ 4 อาหารจิ้งหรีด คุณภาพดี ราคาย่อมเยาว์ หาซื้อได้ง่าย

0
976

ครั้งนี้เราจะมา แนะนำ 4 อาหารจิ้งหรีด คุณภาพดี ราคาย่อมเยาว์ หาซื้อได้ง่าย เหมาะสำหรับเกษตรกรหรือใครที่เลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อนำไปขายหรือแปรรุป เรื่องจากจิ้งหรีดนั้นเป็นแมลงเศรษฐกิจที่มีความต้องการในตลาดสุง สามารถนำไปประกอบอาหาร หรือนำไปแปรรูปก็ได้เช่นกัน และปัจจุบันคนหันมารับประทานจิ้งหรัดมากขึ้นเนื่องจากมีรสชาติที่อร่อย กินเพลิน เหตุนี้จึงมีเกษตรกรหลายรายหันมาสนใจเปิดฟารืมเลี้ยงจิ้งหรีดกันมากขึ้น

ทำความรู้จัก จิ้งหรีด

จึ้งหริด หรือ จังหรีด เป็นแมลงจำพวกหนึ่ง อยู่ในวงศ์ Gryllid ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็นวงศ์ย่อยต่าง ๆ อีกจำนวนหนึ่ง จิ้งหรีดถือเป็นแมลงที่มีขนาดลำตัวปานกลางเมื่อเทียบกับแมลงโดยทั่วไป มีปีก 2 คู่ คู่หน้าเนื้อปีกหนากว่าคู่หลัง ปีกเมื่อพับจะหักเป็นมุมที่ด้านข้างของลำตัว ปีกคู่หลังบางพับได้แบบพัดสอดเข้าไปอยู่ใต้ปีกคู่หน้า ปากเป็นชนิดกัดกิน หัวกับอกมีขนาดกว้างไล่เลี่ยกัน ขาคู่หลังใหญ่และแข็งแรงใช้สำหรับตัวผู้ ตัวผู้มีอวัยวะพิเศษสำหรับทำเสียงเป็นฟันเล็ก ๆ อยู่ตามเส้นปีกบริเวณกลางปีก ใช้กรีดกับแผ่นทำเสียงที่อยู่บริเวณท้องปีกของปีกอีกข้างหนึ่ง อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่เป็นที่รู้จักกันดีของจิ้งหรีด ขณะที่ตัวเมียจะไม่สามารถทำเสียงดังนั้นได้ และจะมีอวัยวะสำหรับใช้วางไข่เป็นท่อยาว ๆ บริเวณก้นคล้ายเข็ม เห็นได้ชัดเจน

จิ้งหรีดถือเป็นแมลงที่เป็นศัตรูพืชอย่างหนึ่ง แต่ก็มีความเกี่ยวพันธ์กับมนุษย์ในแง่ของเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงมาอย่างยาวนาน ในหลายวัฒนธรรม ในหลายประเทศ มีการเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อฟังเสียงร้อง และเลี้ยงไว้สำหรับการกัดกัน โดยถือว่าเป็นแมลงจำพวกหนึ่งที่สามารถนำมาต่อสู้กันได้อย่างด้วงกว่าง  ในประเทศไทย สามารถพบจิ้งหรีดได้ทั่วทุกภูมิภาค นอกจากนี้แล้ว ในปัจจุบัน ยังนิยมใช้เพื่อการบริโภคเป็นอาหาร และใช้เป็นอาหารสัตว์ จึงมีการส่งเสริมให้เลี้ยงจิ้งหรีดในฐานะเป็นสัตว์เศรษฐกิจ

ชนิดของจิ้งหรีด

1.จิ้งหรีดทองดำ

อาหารจิ้งหรีด

มีรูปร่างสั้น หัวกลม หนวดยาวแบบเส้นด้าย ลำตัวมีสีดำ ขาสีดำสนิท มีจุดเด่นคือ จุดสีเหลืองบริเวณโคนปีก 2 จุด มีปากแบบกัดกิน ส่วนปีกมีความยาว เท่ากับส่วนท้อง ขาหลังใหญ่แข็งแรง และกระโดดได้เก่ง ตัวผู้ทำเสียงโดยใช้ขอบปีกคู่หน้าที่มีรอยหยักเห็นชัดเจนสีกัน มีอวัยวะฟังเสียงอยู่ที่ขาคู่หน้า ตัวเมียมีอวัยวะวางไข่ยาวเท่ากับความยาวของลำตัว ไม่สามารถทำเสียงได้ เพราะขอบปีกไม่มีรอยหยัก จิ้งหรีดทองดำ นับเป็นจิ้งหรีดชนิดหนึ่งที่นิยมเลี้ยงกันเป็นสัตว์เลี้ยง เพื่อฟังเสียงร้อง และนำมากัดต่อสู้กัน นิยมกันในหลายวัฒนธรรมของหลายประเทศ ทั้ง ยุโรป, จีน, ญี่ปุ่น หรือไทย ปัจจุบัน มีการนำมาบริโภคกันทั้งทอด , คั่ว หรือเป็นอาหารสัตว์แก่สัตว์เลี้ยงชนิดต่าง ๆ เช่น ปลาอะโรวาน่า, แมงมุม, แมงป่อง, สัตว์เลื้อยคลาน จึงมีการส่งเสริมการเลี้ยงกันเป็นสัตว์เศรษฐกิจ

2.จิ้งหรีดทองแดง

อาหารจิ้งหรีด

จิ้งหรีดทองแดง มีลำตัวสีน้ำตาล เพศผู้จะมีสีที่เข้มกว่าเพศเมีย ส่วนหัวเหนือขอบตารวมด้านบน แต่ละด้านจะมีแถมสีเหลือง จิ้งหรัดทองแดงมีความว่องไวอย่างมาก ปากแบบกัดกิน ปีกแบบคล้ายแผ่นหนังบางเป็นเนื้อเดียวตลอดปีก มีลักษณะเหนียว ขาคู่ที่ 1 และ 2 เป็นขาเดิน ขาคู่ที่ 3 เป็นขากระโดด ใหญ่และยาวกว่าขาคู่อื่นๆ จิ้งหรีดทองแดงจะขุดรุอาศัยในดินหรือทราบ และออกหากินเวลากลางคืน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเรียกจิ้งหรีดชนิดนี้ว่า จินาย อิเจ็ก จิ้งหรีดม้า เป็นต้น

3.จิงหรีดทองแดงลาย

อาหารจิ้งหรีด

จิ้งหรีดทองแดงลาย หรือ จิ้งหรีดขาว หรือ แมงสะดิ้ง ในภาษาอีสานเป็นจิ้งหรีดขนาดเล็ก มีลำตัวสีน้ำตาล ลักษณะคล้ายกับจิ้งหรีดทองแดง แต่มีขนาดเล็กกว่า ตัวเมียมีปีกคู่หน้าสั้นครึ่งลำตัว ไม่ชอบบิน เคลื่อนไหวไม่รวดเร็วเท่าจิ้งหรีดชนิดอื่น ๆ โดยทั่ว ๆ ไปลำตัวกว้างประมาณ 0.5 เซนติเมตร ยาว 2.05 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 0.53 กรัม หรือประมาณ 1,890 – 2,235 ตัว ต่อ 1 กิโลกรัม เป็นจิ้งหรีดอีกชนิดหนึ่ง ที่นิยมเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยง และเป็นชนิดที่มีการเลี้ยงเป็นสัตว์เศรษฐกิจมากที่สุดเพราะจิ้งหรีดทองแดงลาย เป็นจิ้งหรีดที่มีขนาดเล็ก ให้ไข่เยอะ จึงมีความมันกว่าจิ้งหรีดชนิดอื่นเมื่อรับประทาน

4.จิ้งโกร่ง

อาหารจิ้งหรีด

เป็นจิ้งหรีดขนาดใหญ่ มีสีน้ำตาล ลำตัวกางประมาณ 1 เซนติเมตร ยาวประมาร 3.5 เซนติเมตร  หนวดยาวแบบเส้นด้าย หัวกลมและใหญ่ ปากแบบกัดกิน ปีกมีลายเส้นเล็กน้อย ตัวผู้สามารถทำเสียงได้โดยใช้ขอบปีกคู่หน้าสีกัน มีอวัยวะฟังเสียงอยู่ที่บริเวณขาหน้าจะชอบอยู่ในรูลึก โดยสามารถขุดดินสร้างรังอาศัยได้เอง และมีพฤติกรรมชอบอพยพย้ายที่อยู่เสมอ

แนะนำ 4 อาหารจิ้งหรีด คุณภาพดี ราคาย่อมเยาว์ หาซื้อได้ง่าย

อาหารจิงหรีดแรกเกิด Spm D1

เป็นอาหารสำหรับจิ้งหรีดแรกเกิด ช่วยเพิ่มสีสันในตัวจิ้งหรีด มาพร้อมกับดปรตีน 21 % ไขมัน 3 %  ความชื้น 13 %  และกาก 5 % ให้จิ้งหรีดได้กินอาหารที่ช่วยในการเจริญเติบดตอย่างสมบูรณ์

อาหารจิ้งหรีด เอราวัณ จี 1 

🍚อาหารของจิ้งหรีด👉เอราวัณจี1🦗โปรตีน21%🔥👉แบบแบ่งขาย

 

อาหารชนิดผงที่ผ่านการฆ่าเชื้อมาแล้ว เหมาะสำหรับจิ้งหรีดทุกวัย สามารถใช้ได้ตั้งแต่ระยะแรกเกิด จนถึงขาย ให้อัตราการแลกเนื้อดี เปอร์เซ็นต์สูญเสียต่ำ มีโปรตีนสูง 21 % คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพ มีโภชนะสูง อาหารเป็นผงละเอียด และช่วยในการย่อยได้สูง เหมาะสำหรับฟาร์มเลี้ยงขายในประเทศและส่งออก

JBF BROILER 220J 

อาหารจิ้งหรีด

 

อาหารชนิดผง เหมาะสำหรับจิ้งหรีดทุกอายุ มีโปรตีน 21 ไขมัน 4 %  ความชื้น 13 %  และกาก 5 % เต็มไปด้วยคุรค่าสารอาหารที่มีประโยชนืต่อจิ้งหรีด ช่วยในการเจริญเติบโตอย่างเต็มที่

เบทาโกร 260 

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพภาพจาก แสวงหาอาหารสัตว์

อาหารสำเร็จรูปชนิดผง เหมาะสำหรับจิ้งหรีดแรกเกิดจนถึงส่งตลาด  มาพร้อมกับโปรตีน 21 % ไขมัน 3 %  ความชื้น 13 %  และกาก 5 % ใช้วัตถุดิบที่ดีในการผสมอาหารเพื่อให้จิ้งหรีดได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน

จบกันไปแล้วกับการ แนะนำ 5 อาหารจิ้งหรีด คุณภาพดี ราคาย่อมเยาว์ หาซื้อได้ง่าย ที่เราได้นำมาฝากทุกคน ซึ่งอาหารของจิ้งหรีดในสมัยนี้มีมากมายหลายรูปแบบและส่วนผสมในอาหารที่มีวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและเพื่อการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์ของจิ้งหรีด ให้สามารถส่งออกสู่ตลาดได้ ดังงนั้นการเลี้ยงจิ้งหรีดนั้นนอกจากจะมีอาหารที่ดีแล้วจะต้องมีการดูแลในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรือน อุปกรรืการดูแลที่จะต้องเตรียมพร้อม ให้การเลี้ยงจิ้งหรีดเป็นไปอย่างราบรื่น 

ดูบทความที่น่าสนใจได้ที่ https://famertools.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here