สร้าง เล้าเป็ด ออกแบบอย่างไรให้น่าอยู่ ด้วยงบสุดประหยัด

0
15

สร้าง เล้าเป็ด ออกแบบอย่างไรให้น่าอยู่ ด้วยงบสุดประหยัด ไอเดียสร้าง เล้าเป็ด ออกแบบอย่างไรให้น่าอยู่ ด้วยงบสุดประหยัด ปัจจุบันอาชีพการเลี้ยงเป็ดนั้นแพร่กระจายและเป็นที่นิยมอย่างมาก เนื่องจากเป้นอาชีพที่ที่ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมาย และการเลีี้ยงเป็ดก้ไม่ได้ยากขนาดนั้นสำหรับคนที่ไม่มีประสบการณืหรือมีประสบการรืการเลี้ยงไก่มาแล้วก้สามารถเลี้ยงได้ เพื่อการประกอบอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว ซึ่งก่อนที่จะเลี้ยงเป็ดนั้นก็ต้องมีพื้นที่และสถานที่ไว้สำหรับเป็ดเพื่อให้มีพื้นที่เป็นของตนเองและไม่ปะปนกับพื้นที่ที่อยุ่อาศัย ดังนั้นวันนี้เราจึงได้นำเอา ไอเดียสร้าง เล้าเป็ด มาให้ทุกคนได้ชม หากพร้อมแล้วไปติดตามกันได้เลย 

เล้าเป็ด คืออะไร

ที่อยู่อาศัยของเป็ดที่มีลักษณะเหมือนบ้านหรือโรงเรือนที่มีความแข็งแรงสามารถกันแดด กันฝนได้ตามสภาพอากาศ ให้เป็นได้มีที่พักผ่อน หรือสำหรับเป็ดไข่ได้ทำการออกไข่ให้ผลผลิตในเล้าได้

ลักษณะที่ดีของเล้าเป็ด

ลักษณะทั่วไปของเล้าเป็ดที่ดี จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.สามารถกันแดด กันฝน กันลมได้ดี

2.ภายในเล้าเป้ดจะต้องสามารถระบายถ่ายเทอากาศได้ดี

3.ดูแลรักษาความสะอาดได้ง่าย

4.ควรมีพื้นที่ให้วางอุปกรณ์ให้น้ำ ให้อาหารที่เหมาะสม

5.บริเวณที่วางอุปกรณ์ให้น้ำจะต้องมีการระบายน้ำที่ดี

6.การสร้างเล้าเป็ดสามารถสร้างได้ง่าย และใช้วัสดุก่อสร้างในราคาที่ย่อมเยาว์

7.ขนาดของเล้าเป้ดจะต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับจำนวนเป้ดที่เลี้ยง ไม่ควรเลี้ยงเป็ดแน่นเกินไป

ไอเดียสร้าง เล้าเป็ด ออกแบบอย่างไรให้น่าอยู่ ด้วยงบสุดประหยัด 

 

เล้าเป็ด

ไอเดียสร้างเล้าเป็ด จาก ผู้ใหญ่พิเชษฐ์ เจริญพร ณ ศูนย์กาเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่หนองพราน ตำบลวังดง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจณบุรี ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้มีแปลงสาธิตการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ของ “ผู้ว่าหัวใจเกษตร” นายศักดิ์ สมบุญโต และสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ด้วยเกษตรกรรมที่หลากหลาย ทั้งปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ที่ได้แนวคิดในการสร้างเล้าเป้ดที่ว่า ปลูกเรือตามใจผู้อยู่ โดยคิดสังเกตว่าธรรมชาติเป็ดนั้นอาศัยอยู่อย่างไร

โดยมีการแบ่งสัดส่วนพื้นที่ 12×12 เมตรเลี้ยงเป้ดได้ 350-400 ตัว โดยมีการออกแบบให้มีพื้นที่ต่าง ๆ เป็น 3 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 เป็นสระว่ายน้ำ ใช้พื้นที่ประมาณ 1 ส่วน (1 ใน 5 ส่วนของพท.ทั้งหมด) ขนาด 4X4 เมตร น้ำลึกประมาณ 40 ซ.ม. โดยจะออกแบบให้มีระบบท่อเติมน้ำและระบบน้ำล้นไว้ จะมีการเปลี่ยนน้ำทุก  3 วัน สิ่งสำคัญได้ออกแบบให้มีท่อน้ำทิ้งที่ต่อท่อไปยังแปลงปลูกพืช วิธีนี้จะทำให้น้ำกลายเป็นปุ๋ยไปในตัว

ส่วนที่ 2 พื้นที่พักอาศัย(ห้องพัก) ใช้พื้นที่ประมาณ 3 ส่วน (3 ใน 5 ส่วนของพท.ทั้งหมด) ในส่วนนี้จะทำเป็นหลังคากระเบื้องลอนใหญ่ ออกแบบเพื่อไว้ให้เป็ดพักผ่อน โดยที่พื้นดินนั้นจะใช้ฟางข้าวปูและเมื่อเกิดความชื้นหรือเปียกก็จะปูทับไปเรื่อยๆ ภายในห้องพักนี้ ได้แบ่งพื้นที่มุมหนึ่งที่ติดกับผนังให้มีส่วนของที่วางไข่ โดยใช้อิฐบล็อก 1 ก้อนก่อขึ้นทำเป็นช่องๆ ขนาดกว้าง 40 ซ.ม. สูง 20 ซ.ม. และใช้ไม้กระดานปูด้านบน (ตามภาพ) มีทั้งหมด 10 กว่าช่อง และแต่ละช่องจะทำเป็นแอ่งกระทะมีฟางรองให้เป็ดนอนไข่อย่างสบายใจ ไม่ต้องมีเพื่อนเป็ดตัวใดมารบกวน ซึ่งเป็ดแต่ละตัวจะเข้าไปวางไข่หมุนเวียนกัน

ส่วนที่ 3 พื้นที่เดินเล่นกลางแจ้ง ใช้พื้นที่ประมาณ 1 ส่วน (1 ใน 5 ส่วนของพท.ทั้งหมด) ไว้เพื่อให้เป็ดเดินเล่นออกกำลังกายและรับแสงแดดตามธรรมชาติ

การทำรั้วล้อมจะใช้อิฐบล็อกจำนวน 2 ก้อน ก่อสูงขึ้นมา และต่อด้วยตาข่ายพลาสติกแบบหนาสูงขึ้นอีกประมาณ 1 เมตร เพื่อป้องกันเป็ดออกนอกเล้า และที่ต้องใช้อิฐบล็อกก่อตรงพื้นดินก็เพื่อป้องกันสัตว์เลื้อยคลานหรืออันตรายต่าง ๆ ที่จะส่งผลต่ออันตรายของเป็ด

เล้าเป็ด

ไอเดียสร้างเล้าเป็ด จาก  BB รุ่งเรืองพันธุ์สัตว์  ซึ่งต้องบอกเลยว่าเล้าเป็ดนี้สร้างด้วยงบประมาณเพียง 10000 บาทก็มีเล้าเป็ดดี ๆ ได้แล้ว โดยการส้รางเล้าเป้ดจาก BB รุ่งเรืองพันธุ์สัตว์ จะใช้ราวเหล้กมากั้นเป็นคอกตามขนาดพื้นที่ที่ได้จัดเตรียมไว้ กั้นเป้นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและทำประตูสำหรับเปิดเข้า-ออก กั้นผนังด้วยผ้ายางเพื่อกันลมและกันแดดได้ พื้นที่ด้าสนในจะใช้ฟางโรยตามพื้นเป็นฐานให้เป็ดได้อยู่ และหลังคาจะมุงด้วยสังกะสีเป็นรูปทรงเพิงแหงน ตรงส่วนหน้าจะทำการขุดสระว่ายน้ำสำหรับเป็ด เพื่อให้เป็ดได้เล่นน้ำผ่อนคลาย และสุขภาพแข็งแรง เป็นเล้าเป็ดที่สามารถทำได้ง่าย และราคาประหยัดอีกด้วย

เล้าเป็ด

ไอเดียต่อมาจะใช้วัสดุที่สามารถหาได้ทั่วไปตามท้องถิ่น โดยหลังคาจะใช้หลังคามุงจากที่สามารถกันแดดและกันฝนได้ ใช้ไม้ที่สามารถหาได้ทั่วไปเป็นเสาตั้งของเล้า แบ่งกันให้เป็นห้องมีพื้นที่ให้เป้ดได้พักเป็นสัดส่วน และนำตาข่ายมาล้อมรอบทั้งด้านนอกและด้านใน ให้เป็ดสามารถเห็นบรรยากาศรอบนอก และป้องกันสิ่งอันตรายภายนอกได้ พื้นที่ภายในคอกจะสร้างที่ออกไข่ไว้เป็นลักษณะคอนโด แบ่งเป็นช่องเรียงกัน เพื่อให้มีพื้นที่วางไข่ที่เพียงพอ และพื้นที่สำหรับวางอาหารและนำที่ทั่วถึงให้เป็ดได้กินอาหารและน้ำที่สะอาดไร้สิ่งเจือปน เป็นไอเดียเล้าเป็ดที่ง่ายและประหยัดงบในการทำเล้าเป็ด

ที่มา SPS i farm

บทสรุป

และทั้งหมดนี้ก็คือ ไอเดียสร้าง เล้าเป็ด ออกแบบอย่างไรให้น่าอยู่ ด้วยงบสุดประหยัด ที่เราได้นำมาฝากทุกคน เป็นอย่างไรบ้างคะมีไอเดียไหนที่ถูกใจบ้าง ๆ แต่ละไอเดียที่เรานำมานั้นสามารถสร้างเล้าเป็ดได้ด้วยตัวเอง หาวัสดุในการสร้างได้ง่ายตามท้องถิ่น และอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญคือมีสามารถช่วยในการลดต้นทุนการสร้างได้ดี หากใครไดดูไอเดียวแล้วสามารถนำไปประยุกต์ทำเป็นของตัวเองได้อย่างง่ายดาย

ดูบทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่ https://famertools.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here