แนะนำ 5 สัตว์ฟาร์มน่าเลี้ยง เอาใจเกษตรกร สร้างอาชีพ

สำหรับวันนี้เราจะทำการ แนะนำ 5 สัตว์ฟาร์มน่าเลี้ยง เอาใจเกษตรกร สร้างอาชีพ เพื่อให้ทุกคนที่กำลังลังเลว่าจะเลี้ยงสัตว์อะไรดี เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี และสร้างรายได้ให้แก่ตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยปัจจุบันอุตสาหกรรมการเกษตรมีการแข่งขันมากขึ้น คนเราจึงมีรุปแบบการเลี้ยงสัตวืในฟาร์มที่แตกต่างกันออกไป อีกทั้งยังมีนวัตกรรม เทคดนโลยีใหม่ ๆ ที่ผลิตออกมาเพื่อสัตวืแต่ละชนิดโดยเฉพาะ ช่วยให้เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ในฟาร์มได้ง่ายขึ้น ความสำคัญของการเลี้ยงสัตว์  มนุษย์บริโภคเนื้อสัตวืเป็นอาหาร ตั้งแต่สมัยโบราณนับแต่สัตว์ที่สามารถจับได้ง่ายดดยไม่ต้อใช้เครื่องมือ จนกระทั่งมีการคิดค้นทำเครื่องมือจับสัตว์ขนาดใหญ่จนสามารถล่าและจับสัตวืมาทำเป็นอาหาร  ปัจจุบันเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑืจากสัตว์เป็นอาหารที่สำคัญต่อมนุษย์ได้แก่ เนื้อ นม ไข่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ให้สารอาหารที่สำคัญต่อร่างกายมนุษย์โดยเฉพาะโปรตีน ดังนั้นเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์จึงเป็นสิ่งจำเป็นของมนุษย์ตราบใดที่มนุษย์ยังบริโภคเนื้อสัตว์อยู่ ประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์ ในการเลี้ยงสัตว์นั้นให้ประโยชน์ที่หลากหลายต่อผู้เลี้ยงอย่างมาก ผู้ประกอบอาชีพบางรายก้เลี้ยงสัตว์จนมีฐานะที่มั่นคงขึ้น เป็นอาชีพที่ได้ผลตอบแทนสูง และนอกจากนี้การเลี้ยงสัตว์ยังมีประโยชนืต่อสังคม ชุมชนและประเทศชาติได้อีก โดยมีประโยชน์ 4  ประการดังนี้ 1.ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ  สัตว์เลี้ยงจำพวกโคกระบือ สุกร ไก่และเป็ด...

Recent Articles

More

  แนะนำ 5 สัตว์ฟาร์มน่าเลี้ยง เอาใจเกษตรกร สร้างอาชีพ

  สำหรับวันนี้เราจะทำการ แนะนำ 5 สัตว์ฟาร์มน่าเลี้ยง เอาใจเกษตรกร สร้างอาชีพ เพื่อให้ทุกคนที่กำลังลังเลว่าจะเลี้ยงสัตว์อะไรดี เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี และสร้างรายได้ให้แก่ตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยปัจจุบันอุตสาหกรรมการเกษตรมีการแข่งขันมากขึ้น คนเราจึงมีรุปแบบการเลี้ยงสัตวืในฟาร์มที่แตกต่างกันออกไป อีกทั้งยังมีนวัตกรรม เทคดนโลยีใหม่ ๆ ที่ผลิตออกมาเพื่อสัตวืแต่ละชนิดโดยเฉพาะ ช่วยให้เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ในฟาร์มได้ง่ายขึ้น ความสำคัญของการเลี้ยงสัตว์  มนุษย์บริโภคเนื้อสัตวืเป็นอาหาร ตั้งแต่สมัยโบราณนับแต่สัตว์ที่สามารถจับได้ง่ายดดยไม่ต้อใช้เครื่องมือ จนกระทั่งมีการคิดค้นทำเครื่องมือจับสัตว์ขนาดใหญ่จนสามารถล่าและจับสัตวืมาทำเป็นอาหาร  ปัจจุบันเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑืจากสัตว์เป็นอาหารที่สำคัญต่อมนุษย์ได้แก่ เนื้อ นม ไข่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ให้สารอาหารที่สำคัญต่อร่างกายมนุษย์โดยเฉพาะโปรตีน ดังนั้นเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์จึงเป็นสิ่งจำเป็นของมนุษย์ตราบใดที่มนุษย์ยังบริโภคเนื้อสัตว์อยู่ ประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์ ในการเลี้ยงสัตว์นั้นให้ประโยชน์ที่หลากหลายต่อผู้เลี้ยงอย่างมาก ผู้ประกอบอาชีพบางรายก้เลี้ยงสัตว์จนมีฐานะที่มั่นคงขึ้น เป็นอาชีพที่ได้ผลตอบแทนสูง และนอกจากนี้การเลี้ยงสัตว์ยังมีประโยชนืต่อสังคม ชุมชนและประเทศชาติได้อีก โดยมีประโยชน์ 4  ประการดังนี้ 1.ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ  สัตว์เลี้ยงจำพวกโคกระบือ สุกร ไก่และเป็ด ล้วนมีบทบาทต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะเป็นสินค้าจำหน่ายเพื่อการบริโภค เนื้อ นม ไข่...

  วิธีการดูแลรักษาฟาร์มไก่ไข่ มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์กำหนดมาตรฐาน

  ครั้งนี้จะพาไปดู วิธีการดูแลรักษาฟาร์มไก่ไข่ มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์กำหนดมาตรฐาน เพื่อให้เกษตรกรและคนทั่วไปทำการศึกษาจากข้อมูลที่ถูกต้อง ให่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับฟาร์มของตนเอง และเพิ่มพูนความรู้ใหม่ ๆ ได้อย่างถูกต้อง  ความหมายของ ฟาร์ม ฟาร์ม หรือ ไร่นา เป็นพื้นที่ดินที่อุทิศให้กับกระบวนการกสิกรรมเป็นหลักโดยมีความมุ่งหมายหลักเพื่อผลิตอาหารและธัญพืชอื่น เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานในการผลิตอาหาร คำว่า "ฟาร์ม" ใช้กับหน่วยแยกแต่ละชนิด เช่น ไร่ผัก ไร่ผลไม้ ฟาร์มวัวนม ฟาร์มหมู ฟาร์มสัตว์ปีก ไร่เชื้อเพลิงชีวภาพและโภคภัณฑ์อื่น คำว่า "ฟาร์ม" รวมถึงฟาร์มสัตว์ (ranch), feedlot, สวนผลไม้ (orchard) ไร่ใหญ่ (plantation), ที่ดินแปลงย่อย (smallholding) และรวมบ้านไร่และสิ่งปลูกสร้างทางการเกษตรตลอดจนที่ดินด้วย ในสมัยใหม่ คำนี้ยังใช้กับปฏิบัติการอุตสาหกรรมอย่างฟาร์มกังหันลมและฟาร์มปลา...

  รูปแบบ โรงเรือน สุกร แบบทั่วไป และการจัดการฟาร์ที่ดี

  สำหรับวันนี้จะพาไปดู รูปแบบ โรงเรือน สุกร แบบทั่วไป และการจัดการฟาร์ที่ดี เพื่อชาวเกษตรกรทุกคนที่กำลังต้องการสร้างโรงเรือนที่ดีให้แก่สุกร ซึ่งโรงเรือนที่เรานำมานั้นมีหลากลหายรุปแบบให้ได้เลือกตามวัตถุประสงคืการเลี้ยงสุกร และครั้งนี้เราได้นำเอาการจัดการฟาร์มที่ดีมาให้ทุกคนได้ศึกษาอีกด้วย จะเป้นอย่างไรนั้นไปติดตามกันได้เลย โรงเรือนสุกรที่ดี โรงเรือนสุกรที่ดีนั้นจะต้องสามรถป้องกันอันตรายจากภายนอกได้ และปกป้องแสงแดด กันน้ำ กันลมได้ดี โดยภาสยในโรงเรือนสุกรจะต้องมีระบบระยายอากาศที่ดี ไม่อับชื้น เพื่อให้สุกรได้หายใจอย่างสะดวก และควรเป็นโรงเรือนที่สามารถรักษาความสะอาดได้ง่าย ทำความสะอาดได้อย่างรวดเร็ว ไม่เป้นที่น้ำขัง อีกสิ่งสำคัญคือสามารถสร้างได้ง่ายโดยใช้วัสดุจากท้องถิ่นที่หาได้ ราคาถูก มีความแข็งแรงทนทาน มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ลักษณะระบบโรงเรือนของสุกร 1.โรงเรือนระบบเปิด  หมายถึง โรงเรือนที่ควบคุมสภาวะแวดล้อมตามะรรมชาติ และอุณหภูมิจะแปรเปลี่ยนไปตามสภาพของอากาศรอบนอกขอโรงรือ 2.โรเงรือนระบบปิด หมายถึงโรเวรือนที่สามรถควบคุมสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับความเป้นอยู่ของสุขกรร ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้น การระบายอากาศและแสงสว่า สามารถป้องกันพาหะนำโรคได้ เช่น โรงเรือนอีแว้ป (Evaporative cooling System) เป็นต้น รูปแบบโรงเรือนสุกร ก่อนจะทำการสร้างโรงเรือนนัน้จะต้องมีการเลือกแบบ...

  พาชม โรงเรือนสุกรแบบทั่วไป ตามเกณฑ์กำหนดมาตรฐานฟาร์ม

  ครั้งนี้จะ พาชม โรงเรือนสุกรแบบทั่วไป  ตามเกณฑ์กำหนดมาตรฐานฟาร์ม เพื่อให้การบริหารจัดการฟาร์มเป็นไปอย่างราบรื่น และยังประหยัดเวลาให้ได้มีเวลาไปทำอย่างอื่นสรา้งรายได้เพิ่ม ซึ่งโรงเรือนที่ได้มาตรฐานนั้นจะทำให้สุกรที่อาศัยอยุ่ในดรเงรือนมีสุขภาพที่แข็งแรง มีความสุขและอารมณ์ดี นอกจากโรงเรือนที่ดีแล้วอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญคืออาหารและการให้อาหารแก่สุกร ที่วันนี้เราจะนำมาฝากทุกคน หากพร้อมแล้วไปติดตามกันได้เลย การเลี้ยงสุกรในปัจจุบัน ปัจจุบันการเลี้ยงสุกรในไทยนั้นมีความก้าวหน้ามากกว่าแต่ก่อนเนื่องจาก มีการปรับปรุงสายพันธุ์ที่หลากหลายมากขึ้น และเทคดนโลยี นวัตกรรมต่าง ๆ ที่ผลิตออกมาเพื่อการเลี้ยงสุกรที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีการพัฒนาสูตรอาหารที่นอกจากสูตรอาหารทำเองที่หลากหลายแล้วยังมีสูตรอาหารสำเร็จรูปเพื่อเร่งการเจริญเติบโตให้แก่สุกรได้อย่างดี และปลอดภัย ทั้งนี้ก็เพื่อให้สุกรสามารถส่งออกไปสู่ตลาดได้อย่างมีคุณภาพ โครงสร้างโรงเรือน เสาและโครงทำจากปูน เหล็ก หรือไม้ที่มีความแข็งแรง หลังคามุงด้วยกระเบื้องหรือวัสดุที่คงทน และสามารถลดความร้อนได้ ในกรณีหลังคาทำด้วยสังกะสีควรเป็นแบบหน้าจั่ว 2 ชั้น ผนังคอก ทำจาก อิฐบล็อก หรือแป๊ปน้ำ สร้างอย่างแข็งแรง ความสูงผนังคอกประมาณ 1 เมตร และ 1.2 เมตร...

  การสร้าง โรงเรือน สุกร แบบทั่วไป เพื่อความสะดวกในการจัดการฟาร์ม

  การสร้าง โรงเรือน สุกร แบบทั่วไป เพื่อความสะดวกในการจัดการฟาร์ม โดยการสร้างโรงเรือนสุกรนั้นมีขั้นตอนไม่มาก เพียงแค่ต้องทำการศึกษาและทำความเข้าใจให้มากพอก่อนลงมือทำ และจะต้องมีการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างให้พร้อม เพื่อไม่ให้เสียเวลา และมีเวลาในการไปจัดการส่วนอื่นในฟาร์มต่อได้ วันนี้เราจึงได้นำเอาวิธีการสร้างดรงเรือนสุกรแบบที่ทั่วไปมาให้ทุกคนได้ติดตาม พร้อมแล้วไปรับชมกันเลย ทำความรู้จักกับ สุกร หมู หรือ สุกร มีชื่อว่าวิทยาศาสตร์: Sus scrofa domesticus เป็นสัตว์เลี้ยงขนาดใหญ่ ซึ่งมีบรรพบุรุษ คือ หมูป่า (Sus scrofa) สามารถจำแนกเป็นสปีชีส์ย่อยของหมูป่าหรือเป็นอีกสปีชีส์หนึ่งแยกต่างหาก หัวและความยาวลำตัวอยู่ระหว่าง 0.9 ถึง 1.8 เมตร ตัวโตเต็มวัยหนักระหว่าง 50 ถึง 350 กิโลกรัม สุกรแม้จะเป็นสัตว์กีบคู่ซึ่งมักกินพืชเป็นอาหาร แต่กินได้ทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหารเหมือนกับบรรพบุรุษหมูป่า...

  ลักษณะ โรงเรือนสุกร แบบทั่วไป มีแบบใดบ้าง สร้างตามได้ง่าย

  ลักษณะ โรงเรือนสุกร แบบทั่วไป มีแบบใดบ้าง สร้างตามได้ง่าย การเลี้ยงสุกรให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ตามวัยนั้นนอกจากอาหารที่แล้ว อีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญคือการสร้างโรงเรือนให้สุกรได้พักอาศัยอย่างถูกต้อง ถูกสุขอนามัย สามารถจุสุกรได้ตามจำนวนที่เลี้ยง และยังต้องมีดครงสร้างที่แข็งแรง สามารถกันแดด กันลม ปกป้องภัยอันตรายจากด้านนอให้แก่สุกรได้ ดังงนั้นเราจะพาทุกคนไปดูลักษณะของโรงเรือนสุกรทั่วไปว่ามีลักษณะอย่างไร หากพร้อมแล้วไปติดตามกันได้เลย โรงเรือนสุกร คืออะไร ที่อยู่อาศัยหรือที่พักพิงสำหรับสุกร ในรูปแบบคล้ายบ้าน โดยใช้วัสดุโครงสร้างจากไม้หรือเหล็กที่มีความแข็งแรง โดยภายในโรงเรือนจะต้องสามารถระบายอากาศได้ดีไม่อึดอัด โดยโรงเรือนของสุกรนั้นจะช่วยป้องกันแสงแดดที่แรงเกินไป และป้องกันฝน รวมถึงสภาพอากาศต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยโรงเรือนนั้นสร้างขึ้นเพื่อให้เป้นที่พักอาศัย ให้สุกรได้มีพื้นที่ส่วนตัว และยังสามารถป้องกันอันตรายจากภายนอกให้แก่สุกรได้ โรงเรือนสุกร การมีโรงเรือนที่ดีนั้นจะทำให้ฟาร์มของคุณสามารถบริหารจัดการได้ง่ายมากขึ้น และสุกรที่อยู่ในคอกนั้นสามารถอยุ่อาศัยได้อย่างสบาย แต่อย่างไรนั้นรูปแบบการสร้างโรงเรือนของแต่ละคนก้ไม่เหมือนกัน อยู่ที่กำลังในทุนทรัพย์ โดยต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าที่ลงทุนและงบประมาณต้นทุนที่มี เราจึงได้นำเอาลักษณะของโรงเรือนมาให้ได้ชมกันถึง 5 รูปแบบ ดังนี้  1.แบบเพิงหมาแหงน โรงเรือนแบบนี้สร้างง่าย ราคาก่อสร้างถูก แต่มีข้อเสีย คือ...
  betagro ตรวจติดตามโรค

  อุปกรณ์ฟาร์ม ความรู้เรื่องฟาร์มสัตว์ อาหารสัตว์

  ศูนย์รวมอุปกรณ์การเกษตร จำหน่ายอุปกรณ์ฟาร์มไก่ไข่ สุกร ระบบออโต้ฟิด และระบบไซโล มีระบบกันหังน้ำ จำหน่ายไก่พันธุ์ และให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลจนครบวงจรฟาร์ม ถังอาหารสุกร และระบบจัดการอากาศในโรงเรือน อุปกรณ์ฟาร์ม เราจำหน่ายเครื่องมือในการเลี้ยงสัตว์ ช่วยให้คุณสามารถประกอบอาชีพได้อย่างสะดวกสบาย มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือเกษตร ฟาร์มไก่ อุปกรณ์ฟาร์มโค เราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของเบทาโกร

  ซึ่งเราเลือกทั้งอาหารสัตว์และอุปกรณ์ภายในฟาร์ม รวมถึงระบบต่างๆ ที่เราเลือกใช้งานต้องบอกเลยว่า ของเบทาโกรนั้นได้คุณภาพ และใส่ใจรายละเอียดระบบโรงเรือนได้ดีมาก ช่วยให้เราเกษตรเลี้ยงสัตว์ฟาร์ม ประกอบธุรกิจสัตว์ฟาร์มได้ง่ายยิ่งขึ้น และทางเบทาโกร ยังให้คำปรึกษาเรื่องของการเลี้ยง ไก่ สุกร วัว โคนม อย่างมืออาชีพ

  • ANIMAL HEALTH เวชภัณฑ์สำหรับสัตว์
  • FEED อาหารสัตว์
  • LAB SERVICE บริการห้องปฏิบัติการ
  • FARM EQUIPMENT อุปกรณ์ฟาร์ม
  • SERVICE SOLUTION บริการ

  ความรู้ฟาร์มธุรกิจ

  รูปแบบ โรงเลี้ยงไก่ไข่ โครงสร้างแข็งแรง มีหลายรูปแบบให้เลือก

  รูปแบบ โรงเลี้ยงไก่ไข่ โครงสร้างแข็งแรง มีหลายรูปแบบให้เลือก โดยจะต้องมีวิธีการในการสร้างอย่างถูกต้องเพื่อให้ได้โรงเลี้ยงไก่ไข่ที่แข็งแรง ทนทาน มีอายุในการใช้งานได้ยาวนาน โดยผู้เลี้ยงบางท่านอาจมีการจำกัดงบเพื่อการประกยัดต้นทุนการสร้าง และสามารถนำต้นทุนที่เหลือไปเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นก็ทำได้ ตามความต้องการของผู้เลี้ยงแต่ละคน ถ้าอยากรู้แล้วว่าจะมีรูปแบบไหนบ้าง ไปติดตามกันได้เลย ทำไมต้องมีโรงเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงไก่ไข่นั้นก็มีการเลี้ยงหลายลักษณะจะเป็นแบบปล่อยอิสระ หรือพื้นคอกก็ได้ แต่จะต้องมีพื้นที่กำกับไว้ให้ เพื่อให้ไก่ได้มีที่พักอาศัยและสามารถออกไข่ได้ และช่วยในเรื่องป้องกันสภาพอากาศที่ไม่เป็นใจอย่างฝน พายุ หรืออากาศหนาว อีกทั้งยังสามารถป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับไก่ไข่ได้ พันธุ์ไก่ไข่ พันธุ์ไก่ไข่นั้นมีหลากหลายสายพันธุ์ แต่สายพันธุ์ที่เกษตรนิยมนำมาเลี้ยงนั้นจะมีดังนี้ 1.ไก่โรดไทย (Rhode Thai) เป็นไก่กึ่งเนื้อกึ่งไข่ ที่ถูกปรับปรุงสายพันธุ์...

  แนะนำ 5 ร้าน จำหน่ายอาหารสัตว์ ซื้อได้ในออนไลน์ และหน้าร้าน!

  วันนี้เราจะมา แนะนำ 5 ร้าน จำหน่ายอาหารสัตว์ ซื้อได้ในออนไลน์ และหน้าร้าน! เพื่อให้ทุกท่านที่กำลังมองหาร้านขายอาหารสัตว์ใกล้ ๆ ซึ่งบางท่านนั้นก้ไม่สามารถออกไปซื้อเองได้เนื่องจากอยู่นอกตัวเมือง ต้องใช้เวลาในการออกไปซื้อเพียงไม่กี่อย่าง เราจึงเอาร้านที่ขายทั้งในออนไลน์และมีหน้าร้านมาให้ทุกท่านได้ลองเลือกชม อีกทั้งยังเอาสาระน่ารู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการเปิดร้านขายอาหารสัตว์อีกด้วย ถ้าพร้อมแล้วไปติดตามกันเลย การจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยง เป็นการจำหน่ายอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป้นหมา แมว ปลา ไก่และอีกอื่น ๆ อีกมากมายที่เลี้ยงไว้เพื่อความสวยงาม เป้นเพื่อน หรือเลี้ยงไว้เพื่อการเกษตร สิ่งเหล่านี้ก็เป้นสัตว์เลี้ยงได้...

  แนะนำ 3 รายใหญ่ โรงงานอาหารสัตว์ ผลิตสินค้าที่มีมาตรฐาน

  ครั้งนี้เราได้ แนะนำ 3 รายใหญ่ โรงงานอาหารสัตว์ ผลิตสินค้าที่มีมาตรฐาน โดยโรงงานที่ผลิตอาหารสัตว์ที่เราได้นำมานั้นเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานในกระบวนการการผลิตตามมาตรฐาน GMP หรือ HACCP และมีการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมการผลิตอาหารสัตว์ที่ทันมัยทำให้คุณภาพอาหรสัตว์ที่ผลิตออกมานั้นได้คุณภาพอย่างสุงสุด โดยมีผู้เชี่ยวชาญกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ในปัจจุบันประเทศไทยมีการเติบโตทางเศณษฐกิจอย่างรวดเร็วมากขึ้น ส่งผลให้อุตสาหกรรมด้านอาหารสัตว์ขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว และภาคเกษตรกรมมและปศุสัตว์จึงต้องมีการพัฒนาควบคู่กันไปด้วย ซึ่งการพัฒนาการปศุสัตว์สนับสนุนการส่งออกมากกว่าการนำเข้า ซึ่งอาหารสัตว์จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องพัฒนาให้มากขึ้นเพื่อให้สามารถแข่งขันกับตลาดในต่างประเทศได้ โดยจะต้องทำการลดต้นทุน เนื่องจากอาหารสัตวืมีต้นทุนที่สูงอย่างมาก ส่งผลให้อุตสาหกรรมอาหารจะต้องมีการพัฒนาการผลิตให้มีคุณภาพให้ได้มาตรฐาน หากมีความต้องการที่จะเข้าสุ่ระบบสากลจะต้องทำการดำเนินการตามมาตรฐาน GMP (...

  รวมสูตร อาหารลูกปลานิล ลดต้นทุน จากวัตถุดิบธรรมชาติ

  วันนี้เราได้ รวมสูตร อาหารลูกปลานิล ลดต้นทุน จากวัตถุดิบธรรมชาติ มาฝากเพื่อน ๆ ทุกคน สำหรับใครที่ต้องการศึกษาข้อมูลการทำสูตรอาหารให้ลุกปลานิล เพราะเป็นอาหารที่ช่วยลดต้นทุนค่าอาหารแล้ว ยังช่วยให้ปลานั้นมีการเจริญเติบโตที่ดี ได้รับสารอาหารที่มีประดยชน์ เนื่องจากปลานิลนั้นเป็นปลาที่กินอาหารได้ทุกชนิด ดังนั้นอาหารที่นำให้ปลานิลกินจะต้องเป้นอาหารที่เหมาะสมแก่ความต้องการของปลานิล เพระาปลาชนิดนี้ให้ผลผลิตสูง สามารถส่งออกสู่ตลาดได้ดี สร้างรายได้อย่างมั่นคง ทำความรู้จักกับ ปลานิล ปลานิล มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Oreochromis niloticus เป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งในวงศ์ปลาหมอสี เป็นปลาเศรษฐกิจ แพร่ขยายพันธุ์ง่าย...

  แนะนำ 5 ยี่ห้อ อาหารปลาทับทิม ราคาถูก ซื้อออนไลน์ 2022

  แนะนำ 5 ยี่ห้อ อาหารปลาทับทิม ราคาถูก ซื้อออนไลน์ 2022 สำหรับใครที่กำลังมองหาอาหารสำหรับปลาทับทิมอยู่เชิญทางนี้ได้เลย เนื่องจากอาหารเป็นปัจจัยหลักเพื่อให้ปลาทับทิมมีการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ โดยคุณภาพของออาหารนั้นจะต้องอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการต่าง ๆ นอกจากช่วยในการเจริญเติบดตยังทำให้สุขภาพของปลาแข็งแรงอีกด้วย ถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรบ้าง ไปติดตามกันได้เลย ทำความรู้จัก ปลาทับทิม ปลาทับทิม (Nile tiapia) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Oreochromis niloticus-mossambicus เป็นปลาที่พัฒนามาจากสายพันธุ์ปลานิล นำเข้ามาในประเทศไทยครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ....

  ประเภท อาหารกุ้งก้ามแดง และวิธีการเลี้ยง ตอบโจทย์เกษตรกร

  วันนนี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับ  ประเภท อาหารกุ้งก้ามแดง และวิธีการเลี้ยง ตอบโจทย์เกษตรกร ซึ่งเป็นสัตว์น้ำจืดที่บางคนนำมาเลี้ยงเป้นสัตวืสวยงาม และในปัจจุบันยังเป้นสัตวืเศรษฐกิจที่นิยมเลี้ยงกันในชาวเกษตรกรเพื่อทำธุรกิจขาย หรือนำมาประกอบอาหาร เนื่องจากกุ้งก้ามแดงสามารถเพาะเลี้ยงได้ง่ายในบ่อปุน หรือจะเป็นอ่างกะละมัง แม้กระทั้งเลี้ยงในนาข้าวยังได้  ทำความรู้จัก กุ้งก้ามแดง กุ้งก้ามแดง เกิดครั้งแรกที่ ออสเตรเลีย ตัวโตเต็มที่ 12 นิ้ว มีอายุเฉลี่ย 4 ปี ถ้าใช้ชีวิตตามธรรมชาติ แต่ถ้าถูกเลี้ยงใส่ตู้กระจก อยู่ได้ 2...
  Betagro ปัญหา
  ความชื้นในอากาศสูงที่ส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงไก่
  ฟาร์มที่มีปัญหาไขมันต่ำมีสาเหตุมาจากอะไร

  โรงงานอาหารสัตว์ จากบริษัทชั้นนำของ เบทาโกร

  การบริการในสายธุรกิจ เครือภูมิภาค และธุรกิจอาหารสัตว์ จัดจำหน่ายอาหารสัตว์ธุรกิจฟาร์มสุกร ฟาร์มไก่ไข่ ให้ได้ไก่เนื้อและไก่ไข่ จากการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพ การผลิตและจำหน่ายเนื้อสุกร นับเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน ทั่วประเทศ ได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ สด สะอาด ปลอดภัย จากสารเคมี การเติบโตที่มีคุณภาพของสุกรนั้นจะช่วยให้ ผู้บริโภคได้รับความสะอาด และสด เบทาโกร ธุรกิจอาหารสัตว์ สำหรับเครื่องมือฟาร์ม เหมาะสมที่จะเลือกใช้ Betagro 

  อุปกรณ์ฟาร์มไก่ไข่ ระบบโรงเรือนและเครื่องมือเลี้ยงสัตว์มากกว่า 35 ปี

  เรายินดีให้คำปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์ฟาร์มอย่างครบวงจร อุปกรณ์ฟาร์มไก่ไข่ และระบบโรงเรือน ของสัตว์ทั้งระบบ ครบวงจร รวมไปถึงเทคโนโลยีต่างๆใช้ในการเลี้ยงสัตว์ฟาร์ม ทุกประเภท เรายินดี และเรายังมีห้อง Lab Service ให้บริการ ทำให้เจ้าของธุรกิจสามารถหาทางออกของปัญหา ไม่ว่าจะเป็นโรคที่ติดมากับหมู อันเกิดจากโรงเรือนที่ไม่สะอาด ไม่เหมาะสมต่อพฤติกรรมของสัตว์ เราพร้อมพลักดันให้เจ้าของธุรกิจฟาร์มสัตว์ เติบโตได้ผลผลิตมากมาย พร้อมไปกับพัฒนาสิ่งแวดล้อม เดินหน้าเข้าสู่โลกสีเขียวรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่

  เบทาโกร สารเสริมสำหรับสัตว์ธุรกิจ ฟาร์มสัตว์ 

  สารเสริมเร่งสัตว์คุณภาพ ช่วยให้เจ้าของธุรกิจสามารถเร่งสัตว์ให้เติบโตรวดเร็วขึ้นได้ ด้วยกรรมวิธีที่ถูกต้องตามหลักสากล และได้เนื้อที่สดใหม่ สะอาด ปลอดภัย ไม่มีผลกระทบกับผู้บริโภค และสัตว์แข็งแรงปลอดโรคภัย ด้วยมาตราฐานนี้สามารถพลักดันธุรกิจสายฟาร์ม ให้เติบโตขึ้นไปได้อย่างก้าวกระโดด ผ่านมาตราฐาน GMP ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้รับมาตราฐานระดับสากล และมีทีมงานดูแล พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ทดสอบ และตรวจสอบการย้อนกลับของสินค้าที่ใช้งาน ทำให้สัตว์ฟาร์มของเจ้าของธุรกิจแข็งแรงอย่างต่อเนื่อง

  ศูนย์วิทยาศาสตร์ วิจัยพัฒนา ผลิตภัณฑ์ฟาร์มสัตว์

  เรามีโปรแกรมให้เจ้าของธุรกิจ สามารถเข้าไปดู ฝึกอบรมเข้าสู่ห้องปฏิบัติการจริง ด้วยทีมงานคุณภาพที่ดูแลด้านนี้โดยตรง คุณยังได้รับการเรียนรุ้จากศูนย์เรียนรู้ของเบทาโกร เพื่อนำความรู้ส่วนนี้ไปปรับใช้งานกับธุจกิรฟาร์ม และยังพัฒนาเติบโต ต่อยอดไปสู่การขยายผลผลิต ให้ได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพต่อผู้บริโภค พัฒนาสังคมและการต่อยอดไปสู่โลกสีเขียว อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมฟาร์มสัตว์ทุกประเภท บริการเป็นที่ปรึกษาแนะนำการจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ และตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการอย่างใกล้ชิด ด้วยมืออาชีพและนักวิจัย

  บริการให้คำปรึกษา กลยุทธ์องค์กรธุรกิจฟาร์มสัตว์

  ธุจกิรกลุ่มเกษตรอุตสาหกรรม สามารถเติบโตได้ต่อเนื่อง เราเป็นต้นสายของการผลิตอาหาร สู่ผู้บริโภค หากท่านกำลังมองหาการพัฒนาองค์กร ให้พัฒนาและเติบโต ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนทีมงาน พัฒนาระบบโรงเรือน พัฒนาระบบระบายอากาศ บำบัดน้ำเสียจากฟาร์ม จำกัดโรคของสุกร สัตว์ฟาร์ม ไก่ไข่ จัดการเรื่องการเงินของฟาร์ม การตลาดสำหรับการขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการผลิตผลผลิตในฟาร์ม สร้างวงจรการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบโจทย์ความต้องการของเจ้าของฟาร์ม บริการจัดการ คุณภาพ และแบบแผนการจัดการธุรกิจสายงานฟาร์ม สัตว์เลี้ยงประเภทต่างๆ ทุกระบบ ส่งเสริมคู่ค้าให้เพิ่มขึ้น เติบโตยั่งยืนตลอดไป