แนะนำ 5 สัตว์ฟาร์มน่าเลี้ยง เอาใจเกษตรกร สร้างอาชีพ

สำหรับวันนี้เราจะทำการ แนะนำ 5 สัตว์ฟาร์มน่าเลี้ยง เอาใจเกษตรกร สร้างอาชีพ เพื่อให้ทุกคนที่กำลังลังเลว่าจะเลี้ยงสัตว์อะไรดี เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี และสร้างรายได้ให้แก่ตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยปัจจุบันอุตสาหกรรมการเกษตรมีการแข่งขันมากขึ้น คนเราจึงมีรุปแบบการเลี้ยงสัตวืในฟาร์มที่แตกต่างกันออกไป อีกทั้งยังมีนวัตกรรม เทคดนโลยีใหม่ ๆ ที่ผลิตออกมาเพื่อสัตวืแต่ละชนิดโดยเฉพาะ ช่วยให้เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ในฟาร์มได้ง่ายขึ้น ความสำคัญของการเลี้ยงสัตว์  มนุษย์บริโภคเนื้อสัตวืเป็นอาหาร ตั้งแต่สมัยโบราณนับแต่สัตว์ที่สามารถจับได้ง่ายดดยไม่ต้อใช้เครื่องมือ จนกระทั่งมีการคิดค้นทำเครื่องมือจับสัตว์ขนาดใหญ่จนสามารถล่าและจับสัตวืมาทำเป็นอาหาร  ปัจจุบันเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑืจากสัตว์เป็นอาหารที่สำคัญต่อมนุษย์ได้แก่ เนื้อ นม ไข่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ให้สารอาหารที่สำคัญต่อร่างกายมนุษย์โดยเฉพาะโปรตีน ดังนั้นเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์จึงเป็นสิ่งจำเป็นของมนุษย์ตราบใดที่มนุษย์ยังบริโภคเนื้อสัตว์อยู่ ประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์ ในการเลี้ยงสัตว์นั้นให้ประโยชน์ที่หลากหลายต่อผู้เลี้ยงอย่างมาก ผู้ประกอบอาชีพบางรายก้เลี้ยงสัตว์จนมีฐานะที่มั่นคงขึ้น เป็นอาชีพที่ได้ผลตอบแทนสูง และนอกจากนี้การเลี้ยงสัตว์ยังมีประโยชนืต่อสังคม ชุมชนและประเทศชาติได้อีก โดยมีประโยชน์ 4  ประการดังนี้ 1.ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ  สัตว์เลี้ยงจำพวกโคกระบือ สุกร ไก่และเป็ด...

Recent Articles

More

  แนะนำ 5 สัตว์ฟาร์มน่าเลี้ยง เอาใจเกษตรกร สร้างอาชีพ

  สำหรับวันนี้เราจะทำการ แนะนำ 5 สัตว์ฟาร์มน่าเลี้ยง เอาใจเกษตรกร สร้างอาชีพ เพื่อให้ทุกคนที่กำลังลังเลว่าจะเลี้ยงสัตว์อะไรดี เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี และสร้างรายได้ให้แก่ตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยปัจจุบันอุตสาหกรรมการเกษตรมีการแข่งขันมากขึ้น คนเราจึงมีรุปแบบการเลี้ยงสัตวืในฟาร์มที่แตกต่างกันออกไป อีกทั้งยังมีนวัตกรรม เทคดนโลยีใหม่ ๆ ที่ผลิตออกมาเพื่อสัตวืแต่ละชนิดโดยเฉพาะ ช่วยให้เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ในฟาร์มได้ง่ายขึ้น ความสำคัญของการเลี้ยงสัตว์  มนุษย์บริโภคเนื้อสัตวืเป็นอาหาร ตั้งแต่สมัยโบราณนับแต่สัตว์ที่สามารถจับได้ง่ายดดยไม่ต้อใช้เครื่องมือ จนกระทั่งมีการคิดค้นทำเครื่องมือจับสัตว์ขนาดใหญ่จนสามารถล่าและจับสัตวืมาทำเป็นอาหาร  ปัจจุบันเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑืจากสัตว์เป็นอาหารที่สำคัญต่อมนุษย์ได้แก่ เนื้อ นม ไข่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ให้สารอาหารที่สำคัญต่อร่างกายมนุษย์โดยเฉพาะโปรตีน ดังนั้นเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์จึงเป็นสิ่งจำเป็นของมนุษย์ตราบใดที่มนุษย์ยังบริโภคเนื้อสัตว์อยู่ ประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์ ในการเลี้ยงสัตว์นั้นให้ประโยชน์ที่หลากหลายต่อผู้เลี้ยงอย่างมาก ผู้ประกอบอาชีพบางรายก้เลี้ยงสัตว์จนมีฐานะที่มั่นคงขึ้น เป็นอาชีพที่ได้ผลตอบแทนสูง และนอกจากนี้การเลี้ยงสัตว์ยังมีประโยชนืต่อสังคม ชุมชนและประเทศชาติได้อีก โดยมีประโยชน์ 4  ประการดังนี้ 1.ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ  สัตว์เลี้ยงจำพวกโคกระบือ สุกร ไก่และเป็ด ล้วนมีบทบาทต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะเป็นสินค้าจำหน่ายเพื่อการบริโภค เนื้อ นม ไข่...

  วิธีการดูแลรักษาฟาร์มไก่ไข่ มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์กำหนดมาตรฐาน

  ครั้งนี้จะพาไปดู วิธีการดูแลรักษาฟาร์มไก่ไข่ มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์กำหนดมาตรฐาน เพื่อให้เกษตรกรและคนทั่วไปทำการศึกษาจากข้อมูลที่ถูกต้อง ให่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับฟาร์มของตนเอง และเพิ่มพูนความรู้ใหม่ ๆ ได้อย่างถูกต้อง  ความหมายของ ฟาร์ม ฟาร์ม หรือ ไร่นา เป็นพื้นที่ดินที่อุทิศให้กับกระบวนการกสิกรรมเป็นหลักโดยมีความมุ่งหมายหลักเพื่อผลิตอาหารและธัญพืชอื่น เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานในการผลิตอาหาร คำว่า "ฟาร์ม" ใช้กับหน่วยแยกแต่ละชนิด เช่น ไร่ผัก ไร่ผลไม้ ฟาร์มวัวนม ฟาร์มหมู ฟาร์มสัตว์ปีก ไร่เชื้อเพลิงชีวภาพและโภคภัณฑ์อื่น คำว่า "ฟาร์ม" รวมถึงฟาร์มสัตว์ (ranch), feedlot, สวนผลไม้ (orchard) ไร่ใหญ่ (plantation), ที่ดินแปลงย่อย (smallholding) และรวมบ้านไร่และสิ่งปลูกสร้างทางการเกษตรตลอดจนที่ดินด้วย ในสมัยใหม่ คำนี้ยังใช้กับปฏิบัติการอุตสาหกรรมอย่างฟาร์มกังหันลมและฟาร์มปลา...

  รูปแบบ โรงเรือน สุกร แบบทั่วไป และการจัดการฟาร์ที่ดี

  สำหรับวันนี้จะพาไปดู รูปแบบ โรงเรือน สุกร แบบทั่วไป และการจัดการฟาร์ที่ดี เพื่อชาวเกษตรกรทุกคนที่กำลังต้องการสร้างโรงเรือนที่ดีให้แก่สุกร ซึ่งโรงเรือนที่เรานำมานั้นมีหลากลหายรุปแบบให้ได้เลือกตามวัตถุประสงคืการเลี้ยงสุกร และครั้งนี้เราได้นำเอาการจัดการฟาร์มที่ดีมาให้ทุกคนได้ศึกษาอีกด้วย จะเป้นอย่างไรนั้นไปติดตามกันได้เลย โรงเรือนสุกรที่ดี โรงเรือนสุกรที่ดีนั้นจะต้องสามรถป้องกันอันตรายจากภายนอกได้ และปกป้องแสงแดด กันน้ำ กันลมได้ดี โดยภาสยในโรงเรือนสุกรจะต้องมีระบบระยายอากาศที่ดี ไม่อับชื้น เพื่อให้สุกรได้หายใจอย่างสะดวก และควรเป็นโรงเรือนที่สามารถรักษาความสะอาดได้ง่าย ทำความสะอาดได้อย่างรวดเร็ว ไม่เป้นที่น้ำขัง อีกสิ่งสำคัญคือสามารถสร้างได้ง่ายโดยใช้วัสดุจากท้องถิ่นที่หาได้ ราคาถูก มีความแข็งแรงทนทาน มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ลักษณะระบบโรงเรือนของสุกร 1.โรงเรือนระบบเปิด  หมายถึง โรงเรือนที่ควบคุมสภาวะแวดล้อมตามะรรมชาติ และอุณหภูมิจะแปรเปลี่ยนไปตามสภาพของอากาศรอบนอกขอโรงรือ 2.โรเงรือนระบบปิด หมายถึงโรเวรือนที่สามรถควบคุมสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับความเป้นอยู่ของสุขกรร ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้น การระบายอากาศและแสงสว่า สามารถป้องกันพาหะนำโรคได้ เช่น โรงเรือนอีแว้ป (Evaporative cooling System) เป็นต้น รูปแบบโรงเรือนสุกร ก่อนจะทำการสร้างโรงเรือนนัน้จะต้องมีการเลือกแบบ...

  พาชม โรงเรือนสุกรแบบทั่วไป ตามเกณฑ์กำหนดมาตรฐานฟาร์ม

  ครั้งนี้จะ พาชม โรงเรือนสุกรแบบทั่วไป  ตามเกณฑ์กำหนดมาตรฐานฟาร์ม เพื่อให้การบริหารจัดการฟาร์มเป็นไปอย่างราบรื่น และยังประหยัดเวลาให้ได้มีเวลาไปทำอย่างอื่นสรา้งรายได้เพิ่ม ซึ่งโรงเรือนที่ได้มาตรฐานนั้นจะทำให้สุกรที่อาศัยอยุ่ในดรเงรือนมีสุขภาพที่แข็งแรง มีความสุขและอารมณ์ดี นอกจากโรงเรือนที่ดีแล้วอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญคืออาหารและการให้อาหารแก่สุกร ที่วันนี้เราจะนำมาฝากทุกคน หากพร้อมแล้วไปติดตามกันได้เลย การเลี้ยงสุกรในปัจจุบัน ปัจจุบันการเลี้ยงสุกรในไทยนั้นมีความก้าวหน้ามากกว่าแต่ก่อนเนื่องจาก มีการปรับปรุงสายพันธุ์ที่หลากหลายมากขึ้น และเทคดนโลยี นวัตกรรมต่าง ๆ ที่ผลิตออกมาเพื่อการเลี้ยงสุกรที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีการพัฒนาสูตรอาหารที่นอกจากสูตรอาหารทำเองที่หลากหลายแล้วยังมีสูตรอาหารสำเร็จรูปเพื่อเร่งการเจริญเติบโตให้แก่สุกรได้อย่างดี และปลอดภัย ทั้งนี้ก็เพื่อให้สุกรสามารถส่งออกไปสู่ตลาดได้อย่างมีคุณภาพ โครงสร้างโรงเรือน เสาและโครงทำจากปูน เหล็ก หรือไม้ที่มีความแข็งแรง หลังคามุงด้วยกระเบื้องหรือวัสดุที่คงทน และสามารถลดความร้อนได้ ในกรณีหลังคาทำด้วยสังกะสีควรเป็นแบบหน้าจั่ว 2 ชั้น ผนังคอก ทำจาก อิฐบล็อก หรือแป๊ปน้ำ สร้างอย่างแข็งแรง ความสูงผนังคอกประมาณ 1 เมตร และ 1.2 เมตร...

  การสร้าง โรงเรือน สุกร แบบทั่วไป เพื่อความสะดวกในการจัดการฟาร์ม

  การสร้าง โรงเรือน สุกร แบบทั่วไป เพื่อความสะดวกในการจัดการฟาร์ม โดยการสร้างโรงเรือนสุกรนั้นมีขั้นตอนไม่มาก เพียงแค่ต้องทำการศึกษาและทำความเข้าใจให้มากพอก่อนลงมือทำ และจะต้องมีการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างให้พร้อม เพื่อไม่ให้เสียเวลา และมีเวลาในการไปจัดการส่วนอื่นในฟาร์มต่อได้ วันนี้เราจึงได้นำเอาวิธีการสร้างดรงเรือนสุกรแบบที่ทั่วไปมาให้ทุกคนได้ติดตาม พร้อมแล้วไปรับชมกันเลย ทำความรู้จักกับ สุกร หมู หรือ สุกร มีชื่อว่าวิทยาศาสตร์: Sus scrofa domesticus เป็นสัตว์เลี้ยงขนาดใหญ่ ซึ่งมีบรรพบุรุษ คือ หมูป่า (Sus scrofa) สามารถจำแนกเป็นสปีชีส์ย่อยของหมูป่าหรือเป็นอีกสปีชีส์หนึ่งแยกต่างหาก หัวและความยาวลำตัวอยู่ระหว่าง 0.9 ถึง 1.8 เมตร ตัวโตเต็มวัยหนักระหว่าง 50 ถึง 350 กิโลกรัม สุกรแม้จะเป็นสัตว์กีบคู่ซึ่งมักกินพืชเป็นอาหาร แต่กินได้ทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหารเหมือนกับบรรพบุรุษหมูป่า...

  ลักษณะ โรงเรือนสุกร แบบทั่วไป มีแบบใดบ้าง สร้างตามได้ง่าย

  ลักษณะ โรงเรือนสุกร แบบทั่วไป มีแบบใดบ้าง สร้างตามได้ง่าย การเลี้ยงสุกรให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ตามวัยนั้นนอกจากอาหารที่แล้ว อีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญคือการสร้างโรงเรือนให้สุกรได้พักอาศัยอย่างถูกต้อง ถูกสุขอนามัย สามารถจุสุกรได้ตามจำนวนที่เลี้ยง และยังต้องมีดครงสร้างที่แข็งแรง สามารถกันแดด กันลม ปกป้องภัยอันตรายจากด้านนอให้แก่สุกรได้ ดังงนั้นเราจะพาทุกคนไปดูลักษณะของโรงเรือนสุกรทั่วไปว่ามีลักษณะอย่างไร หากพร้อมแล้วไปติดตามกันได้เลย โรงเรือนสุกร คืออะไร ที่อยู่อาศัยหรือที่พักพิงสำหรับสุกร ในรูปแบบคล้ายบ้าน โดยใช้วัสดุโครงสร้างจากไม้หรือเหล็กที่มีความแข็งแรง โดยภายในโรงเรือนจะต้องสามารถระบายอากาศได้ดีไม่อึดอัด โดยโรงเรือนของสุกรนั้นจะช่วยป้องกันแสงแดดที่แรงเกินไป และป้องกันฝน รวมถึงสภาพอากาศต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยโรงเรือนนั้นสร้างขึ้นเพื่อให้เป้นที่พักอาศัย ให้สุกรได้มีพื้นที่ส่วนตัว และยังสามารถป้องกันอันตรายจากภายนอกให้แก่สุกรได้ โรงเรือนสุกร การมีโรงเรือนที่ดีนั้นจะทำให้ฟาร์มของคุณสามารถบริหารจัดการได้ง่ายมากขึ้น และสุกรที่อยู่ในคอกนั้นสามารถอยุ่อาศัยได้อย่างสบาย แต่อย่างไรนั้นรูปแบบการสร้างโรงเรือนของแต่ละคนก้ไม่เหมือนกัน อยู่ที่กำลังในทุนทรัพย์ โดยต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าที่ลงทุนและงบประมาณต้นทุนที่มี เราจึงได้นำเอาลักษณะของโรงเรือนมาให้ได้ชมกันถึง 5 รูปแบบ ดังนี้  1.แบบเพิงหมาแหงน โรงเรือนแบบนี้สร้างง่าย ราคาก่อสร้างถูก แต่มีข้อเสีย คือ...
  betagro ตรวจติดตามโรค

  อุปกรณ์ฟาร์ม ความรู้เรื่องฟาร์มสัตว์ อาหารสัตว์

  ศูนย์รวมอุปกรณ์การเกษตร จำหน่ายอุปกรณ์ฟาร์มไก่ไข่ สุกร ระบบออโต้ฟิด และระบบไซโล มีระบบกันหังน้ำ จำหน่ายไก่พันธุ์ และให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลจนครบวงจรฟาร์ม ถังอาหารสุกร และระบบจัดการอากาศในโรงเรือน อุปกรณ์ฟาร์ม เราจำหน่ายเครื่องมือในการเลี้ยงสัตว์ ช่วยให้คุณสามารถประกอบอาชีพได้อย่างสะดวกสบาย มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือเกษตร ฟาร์มไก่ อุปกรณ์ฟาร์มโค เราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของเบทาโกร

  ซึ่งเราเลือกทั้งอาหารสัตว์และอุปกรณ์ภายในฟาร์ม รวมถึงระบบต่างๆ ที่เราเลือกใช้งานต้องบอกเลยว่า ของเบทาโกรนั้นได้คุณภาพ และใส่ใจรายละเอียดระบบโรงเรือนได้ดีมาก ช่วยให้เราเกษตรเลี้ยงสัตว์ฟาร์ม ประกอบธุรกิจสัตว์ฟาร์มได้ง่ายยิ่งขึ้น และทางเบทาโกร ยังให้คำปรึกษาเรื่องของการเลี้ยง ไก่ สุกร วัว โคนม อย่างมืออาชีพ

  • ANIMAL HEALTH เวชภัณฑ์สำหรับสัตว์
  • FEED อาหารสัตว์
  • LAB SERVICE บริการห้องปฏิบัติการ
  • FARM EQUIPMENT อุปกรณ์ฟาร์ม
  • SERVICE SOLUTION บริการ

  ความรู้ฟาร์มธุรกิจ

  แนะนำ 4 อาหารจิ้งหรีด คุณภาพดี ราคาย่อมเยาว์ หาซื้อได้ง่าย

  ครั้งนี้เราจะมา แนะนำ 4 อาหารจิ้งหรีด คุณภาพดี ราคาย่อมเยาว์ หาซื้อได้ง่าย เหมาะสำหรับเกษตรกรหรือใครที่เลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อนำไปขายหรือแปรรุป เรื่องจากจิ้งหรีดนั้นเป็นแมลงเศรษฐกิจที่มีความต้องการในตลาดสุง สามารถนำไปประกอบอาหาร หรือนำไปแปรรูปก็ได้เช่นกัน และปัจจุบันคนหันมารับประทานจิ้งหรัดมากขึ้นเนื่องจากมีรสชาติที่อร่อย กินเพลิน เหตุนี้จึงมีเกษตรกรหลายรายหันมาสนใจเปิดฟารืมเลี้ยงจิ้งหรีดกันมากขึ้น ทำความรู้จัก จิ้งหรีด จึ้งหริด หรือ จังหรีด เป็นแมลงจำพวกหนึ่ง อยู่ในวงศ์ Gryllid ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็นวงศ์ย่อยต่าง ๆ อีกจำนวนหนึ่ง จิ้งหรีดถือเป็นแมลงที่มีขนาดลำตัวปานกลางเมื่อเทียบกับแมลงโดยทั่วไป...

  การเลี้ยงและสูตร อาหารหมูป่า ประหยัดต้นทุน อาชีพรายได้ดี

  วันนี้จะพาทุกคนไปรู้ การเลี้ยงและสูตร อาหารหมูป่า ประหยัดต้นทุน อาชีพรายได้ดี ที่เกษตรกรหลายรายหันมาเลี้ยงหมูป่ากันมากขึ้น เนื่อจากมีความต้องการของตลาดสูง และเป็นสัตว์เศรษฐกิจชนิดหนึ่ง ในการเลี้ยงหมูป่านั้นจะเลี้ยงเพื่อรับประทานเนื้อเป็นอาหาร หรือบางบ้านอาจะเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยง และตามฟาร์มหมป่าทั่วไปก็เลี้ยงไว้เพื่อจำหน่าย ซึ่งแล้วแต่จุดประสงค์ของแต่ละคน และการเลี้ยงหมูป่านั้นหลายคนอาจคิดว่าต้องใช้ต้นทุนเยอะ แต่ไม่เลยหากมีการบริหารจัดการที่ดี มีงบเพียงน้อยนิดก็สามารถเลี้ยงหมูได้แล้ว  ทำความรู้จักกับ หมูป่า  หมูป่า มีชื่อวิทยาศาสตร์ Sus scrofa มีอีกชื่อว่า สุกรป่า หมู่ป่าทั่วไป, หมู่ป่ายูเรเชีย หรือเรียกแบบง่ายว่า หมูป่า เป็นสัตว์วงศ์ suid...

  แนะนำสูตร อาหารปลาหมอ และการเลี้ยงปลาหมอในบ่อดิน ง่าย ๆ

  สำหรับวันนี้เราจะมา แนะนำสูตร อาหารปลาหมอ และการเลี้ยงปลาหมอในบ่อดิน ง่าย ๆ  โดยที่เราจะพาไปรู้จักกับการเลี้ยงปลาหมอในบ่อดินรวมถึงสูตรอาหาร และการให้อาหารที่เหมาะสมแก่ปลาหมอ เพื่อให้ปลาหมอมีการเจริญเติบโตที่ดีและสมบูรณ์เต็มวัย ถ้าพร้อมแล้วไปติดตามกันได้เลย ทำความรู้จัก ปลาหมอ ปลาหมอ หรือ ปลาหมอไทย เป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Anabas testudineus ในวงศ์ปลาหมอ (Anabantidae) มีรูปร่างป้อม ลำตัวแบนข้าง ตาโต ปากกว้าง ขอบฝาปิดเหงือกหยักแข็ง...

  สร้าง เล้าเป็ด ออกแบบอย่างไรให้น่าอยู่ ด้วยงบสุดประหยัด

  สร้าง เล้าเป็ด ออกแบบอย่างไรให้น่าอยู่ ด้วยงบสุดประหยัด ไอเดียสร้าง เล้าเป็ด ออกแบบอย่างไรให้น่าอยู่ ด้วยงบสุดประหยัด ปัจจุบันอาชีพการเลี้ยงเป็ดนั้นแพร่กระจายและเป็นที่นิยมอย่างมาก เนื่องจากเป้นอาชีพที่ที่ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมาย และการเลีี้ยงเป็ดก้ไม่ได้ยากขนาดนั้นสำหรับคนที่ไม่มีประสบการณืหรือมีประสบการรืการเลี้ยงไก่มาแล้วก้สามารถเลี้ยงได้ เพื่อการประกอบอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว ซึ่งก่อนที่จะเลี้ยงเป็ดนั้นก็ต้องมีพื้นที่และสถานที่ไว้สำหรับเป็ดเพื่อให้มีพื้นที่เป็นของตนเองและไม่ปะปนกับพื้นที่ที่อยุ่อาศัย ดังนั้นวันนี้เราจึงได้นำเอา ไอเดียสร้าง เล้าเป็ด มาให้ทุกคนได้ชม หากพร้อมแล้วไปติดตามกันได้เลย  เล้าเป็ด คืออะไร ที่อยู่อาศัยของเป็ดที่มีลักษณะเหมือนบ้านหรือโรงเรือนที่มีความแข็งแรงสามารถกันแดด กันฝนได้ตามสภาพอากาศ ให้เป็นได้มีที่พักผ่อน หรือสำหรับเป็ดไข่ได้ทำการออกไข่ให้ผลผลิตในเล้าได้ ลักษณะที่ดีของเล้าเป็ด ลักษณะทั่วไปของเล้าเป็ดที่ดี จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1.สามารถกันแดด กันฝน...

  ส่อง ราคา รถตัดอ้อย คุณภาพดี พร้อมคุณสมบัติการใช้งาน อย่างครบครัน!

  ส่อง ราคา รถตัดอ้อย คุณภาพดี พร้อมคุณสมบัติการร์ใช้งาน อย่างครบครัน! ในปัจจุบันมีรถตัดอ้อยมากมายที่ถูกพัฒนาขึ้นให้มีความสมบุกสมบัน ทนสภาพการใช้งาน รวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ที่ถูกออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้อย่างทนทานยาวนาน และยังมีการผลิตรถตัดอ้อยหลายรุ่นหลายขนาดให้ชาวเกษตรกรได้เลือกใช้งานตามความเหมาะสม เมื่อคุณภาพรถตัดอ้อยที่ถูกพัฒนามาอย่างดี ราคาก็ต้องสูงตามไปด้วยแต่สำหรับบางรุ่นก็มีหลายขาดหลายราคาเพื่อตอบโจทยืให้แก่เกษตรกรบางท่านที่มีกำลังไม่มากนัก วันนี้เราจึงจะพาทุกคนไปส่อง ราคา รถตัดอ้อยเพื่อศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อ รถตัดอ้อย คืออะไร ? รถตัดอ้อยคือเครื่องจักรที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลในการขับเคลื่อนการทำงาน ซึ่งเป็นเครื่องมือเก็บเกี่ยวอ้อยในช่วงฤดูกาลการเก็บเกี่ยวอ้อย ในรถตัดอ้อยนั้นจะประกอบไปด้วยกระบวนการการดึงรวบต้นอ้อย ตัดโคน สับท่อน ลำเลียง...

  คูโบต้า ฟาร์ม แหล่งเรียนรู้การเกษตรสมัยใหม่ แบบ Smart Farming

  คูโบต้าเป็นที่รู้จักในนามบริษัทที่ผลิตนวัตกรรมเพื่อการเกษตรที่ทันสมัยแบบครบวงจร ทำให้วงการการเกษตรในปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างมากยิ่งขึ้น และยังมีคูโบต้า ฟาร์มอีกหนึ่งแห่งความภาคภูิใจสำหรับพื้นที่การเรียนรู้ทางการเกษตรสมัยใหม่อย่างครบวงจรที่เปิดประสบการร์การณ์ให้ผู้เข้ชมได้เรียนรู้การทำเกษตรสมัยใหม่และการเข้าถึงเครื่องจักรกลในการเกษตรที่เหมาะสม เพื่อให่ตรงความต้องการ เพิ่มผลผลิต สร้างรายได้ ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน ทำไมต้อง คูโบต้า ฟาร์ม ฟาร์มที่จะสร้างประสบการณ์เกษตรกรสมัยใหม่ของคูโบต้าในภูมิภาตอาเซียนบนเนื้อที่มากกกว่า 220 ไร่ โดยจะใช้นวัตกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพื่อยกระดับให้เป็น เกษตรแม่นยำที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและให้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่า รวมถึงการบริหารจัดการรายได้อย่างยั่งยืนเพื่อนำพา๓ุมิภาคเอเชียไปสู่เกษตรยุคใหม่อย่างเต็มภาคภูมิ ภาพรวมของคูโบต้าฟาร์ม การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนมีความสำคัญต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาประเทศ สยามคูโบต้า จึงได้จัดตั้งคูโบต้าฟาร์ม เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้ที่แม่นยำมีประสิทธิภาพ โดยได้น้อมนำ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการดำรงชีวิตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร...
  Betagro ปัญหา
  ความชื้นในอากาศสูงที่ส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงไก่
  ฟาร์มที่มีปัญหาไขมันต่ำมีสาเหตุมาจากอะไร

  โรงงานอาหารสัตว์ จากบริษัทชั้นนำของ เบทาโกร

  การบริการในสายธุรกิจ เครือภูมิภาค และธุรกิจอาหารสัตว์ จัดจำหน่ายอาหารสัตว์ธุรกิจฟาร์มสุกร ฟาร์มไก่ไข่ ให้ได้ไก่เนื้อและไก่ไข่ จากการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพ การผลิตและจำหน่ายเนื้อสุกร นับเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน ทั่วประเทศ ได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ สด สะอาด ปลอดภัย จากสารเคมี การเติบโตที่มีคุณภาพของสุกรนั้นจะช่วยให้ ผู้บริโภคได้รับความสะอาด และสด เบทาโกร ธุรกิจอาหารสัตว์ สำหรับเครื่องมือฟาร์ม เหมาะสมที่จะเลือกใช้ Betagro 

  อุปกรณ์ฟาร์มไก่ไข่ ระบบโรงเรือนและเครื่องมือเลี้ยงสัตว์มากกว่า 35 ปี

  เรายินดีให้คำปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์ฟาร์มอย่างครบวงจร อุปกรณ์ฟาร์มไก่ไข่ และระบบโรงเรือน ของสัตว์ทั้งระบบ ครบวงจร รวมไปถึงเทคโนโลยีต่างๆใช้ในการเลี้ยงสัตว์ฟาร์ม ทุกประเภท เรายินดี และเรายังมีห้อง Lab Service ให้บริการ ทำให้เจ้าของธุรกิจสามารถหาทางออกของปัญหา ไม่ว่าจะเป็นโรคที่ติดมากับหมู อันเกิดจากโรงเรือนที่ไม่สะอาด ไม่เหมาะสมต่อพฤติกรรมของสัตว์ เราพร้อมพลักดันให้เจ้าของธุรกิจฟาร์มสัตว์ เติบโตได้ผลผลิตมากมาย พร้อมไปกับพัฒนาสิ่งแวดล้อม เดินหน้าเข้าสู่โลกสีเขียวรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่

  เบทาโกร สารเสริมสำหรับสัตว์ธุรกิจ ฟาร์มสัตว์ 

  สารเสริมเร่งสัตว์คุณภาพ ช่วยให้เจ้าของธุรกิจสามารถเร่งสัตว์ให้เติบโตรวดเร็วขึ้นได้ ด้วยกรรมวิธีที่ถูกต้องตามหลักสากล และได้เนื้อที่สดใหม่ สะอาด ปลอดภัย ไม่มีผลกระทบกับผู้บริโภค และสัตว์แข็งแรงปลอดโรคภัย ด้วยมาตราฐานนี้สามารถพลักดันธุรกิจสายฟาร์ม ให้เติบโตขึ้นไปได้อย่างก้าวกระโดด ผ่านมาตราฐาน GMP ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้รับมาตราฐานระดับสากล และมีทีมงานดูแล พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ทดสอบ และตรวจสอบการย้อนกลับของสินค้าที่ใช้งาน ทำให้สัตว์ฟาร์มของเจ้าของธุรกิจแข็งแรงอย่างต่อเนื่อง

  ศูนย์วิทยาศาสตร์ วิจัยพัฒนา ผลิตภัณฑ์ฟาร์มสัตว์

  เรามีโปรแกรมให้เจ้าของธุรกิจ สามารถเข้าไปดู ฝึกอบรมเข้าสู่ห้องปฏิบัติการจริง ด้วยทีมงานคุณภาพที่ดูแลด้านนี้โดยตรง คุณยังได้รับการเรียนรุ้จากศูนย์เรียนรู้ของเบทาโกร เพื่อนำความรู้ส่วนนี้ไปปรับใช้งานกับธุจกิรฟาร์ม และยังพัฒนาเติบโต ต่อยอดไปสู่การขยายผลผลิต ให้ได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพต่อผู้บริโภค พัฒนาสังคมและการต่อยอดไปสู่โลกสีเขียว อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมฟาร์มสัตว์ทุกประเภท บริการเป็นที่ปรึกษาแนะนำการจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ และตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการอย่างใกล้ชิด ด้วยมืออาชีพและนักวิจัย

  บริการให้คำปรึกษา กลยุทธ์องค์กรธุรกิจฟาร์มสัตว์

  ธุจกิรกลุ่มเกษตรอุตสาหกรรม สามารถเติบโตได้ต่อเนื่อง เราเป็นต้นสายของการผลิตอาหาร สู่ผู้บริโภค หากท่านกำลังมองหาการพัฒนาองค์กร ให้พัฒนาและเติบโต ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนทีมงาน พัฒนาระบบโรงเรือน พัฒนาระบบระบายอากาศ บำบัดน้ำเสียจากฟาร์ม จำกัดโรคของสุกร สัตว์ฟาร์ม ไก่ไข่ จัดการเรื่องการเงินของฟาร์ม การตลาดสำหรับการขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการผลิตผลผลิตในฟาร์ม สร้างวงจรการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบโจทย์ความต้องการของเจ้าของฟาร์ม บริการจัดการ คุณภาพ และแบบแผนการจัดการธุรกิจสายงานฟาร์ม สัตว์เลี้ยงประเภทต่างๆ ทุกระบบ ส่งเสริมคู่ค้าให้เพิ่มขึ้น เติบโตยั่งยืนตลอดไป