อัพเดต อาหารแช่แข็ง เบทาโกร ล่าสุด 2022 ราคาถูก

อัพเดต อาหารแช่แข็ง เบทาโกร ล่าสุด 2022 ราคาถูก  เบทาโกรเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงอย่างมากที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและอาหาร แถมยังมีเครือเบทาโกรที่แตกยิบย่อยออกมาผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพให้แก่ชาวไทยมาอย่างยาวนาน อย่างอาหารแช่แข็งของเบทาโกรที่ใส่ใจทุกกระบวนการการผลิตเพื่อให้ได้อาหารที่มีคุณค่าทางสารอาหารและรสชาติถูกปาก  ทำความรู้จักกับ เบทาโกร เครือเบทาโกรก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2510 เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ โดยมีโรงงานแห่งแรกที่ อ.พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ก่อนจะขยายธุรกิจครบวงจร ตั้งแต่การผลิตอาหารสัตว์ การเลี้ยง และการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์ ซึ่งครอบคลุมทั้งสุกร ไก่เนื้อและไก่ไข่ การผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ ไปจนถึงผลิตภัณฑ์อาหาร  เครือเบทาโกร คือ กลุ่มบริษัทผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร เริ่มจากการผลิตอาหารสัตว์ และเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ ขยายไปสู่การผลิตและพัฒนาสายพันธุ์สัตว์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ แปรรูปเนื้อสัตว์ ไปจนถึงการผลิตอาหาร...

Recent Articles

More

  อัพเดต อาหารแช่แข็ง เบทาโกร ล่าสุด 2022 ราคาถูก

  อัพเดต อาหารแช่แข็ง เบทาโกร ล่าสุด 2022 ราคาถูก  เบทาโกรเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงอย่างมากที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและอาหาร แถมยังมีเครือเบทาโกรที่แตกยิบย่อยออกมาผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพให้แก่ชาวไทยมาอย่างยาวนาน อย่างอาหารแช่แข็งของเบทาโกรที่ใส่ใจทุกกระบวนการการผลิตเพื่อให้ได้อาหารที่มีคุณค่าทางสารอาหารและรสชาติถูกปาก  ทำความรู้จักกับ เบทาโกร เครือเบทาโกรก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2510 เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ โดยมีโรงงานแห่งแรกที่ อ.พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ก่อนจะขยายธุรกิจครบวงจร ตั้งแต่การผลิตอาหารสัตว์ การเลี้ยง และการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์ ซึ่งครอบคลุมทั้งสุกร ไก่เนื้อและไก่ไข่ การผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ ไปจนถึงผลิตภัณฑ์อาหาร  เครือเบทาโกร คือ กลุ่มบริษัทผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร เริ่มจากการผลิตอาหารสัตว์ และเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ ขยายไปสู่การผลิตและพัฒนาสายพันธุ์สัตว์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ แปรรูปเนื้อสัตว์ ไปจนถึงการผลิตอาหาร รวมถึงการบริการช่องทางการจัดจำหน่ายและการจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ การลงทุนในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารในต่างประเทศ ธุรกิจเบทาโกร เบทาโกรเป็นผู้ประกอบธุรกิจอาหารครบวงจรชั้นนำในประเทศไทย ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ...

  5 โรคร้ายจากสัตว์เลี้ยง ที่ควรระวัง และแนวทางการป้องกัน

  สำหรับวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จัก 5 โรคร้ายจากสัตว์เลี้ยง ที่ควรระวัง และแนวทางการป้องกัน ที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงจะต้องใส่ใจเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้สัตวืเลี้ยงที่คุณรักเป็นอะไรที่ร้ายแรง ซึ่งปัจจุบันแม้ว่าเทคโนโลยีการักษาสัตวืนั้นทันสมัยมากขึ้น แต่ส่วนใหญ่เจ้าของก้นำสัตวืเลี้ยงไปรักษาไม่ทัน เนื่องจากบางคนก็ไม่ค่อยสังเกตุพฤติกรรมที่สื่อให้เห็นว่าป่วยจนทำให้สัตว์เลี้ยงจากคุณไป ดังนั้นเราจะพาทุกคนมารู้จักกับโรคร้ายที่ส่งผลต่อสุขภาพสัตว์เลี้ยง  ทำไมต้องรู้ โรคร้ายกับสัตว์เลี้ยง     เนื่องจากสัตว์เลี้ยงนั้นไม่สามารถพูดออกมาเป็นคำพุดได้ เจ้าของจึงต้องสังเกตพฤติกรรมสัตส์เลี้ยงเอง เพื่อให้ทราบว่าสัตว์เลี้ยงของตนนั้นยังปกติอยุ่หรือไม่ หากมีอาการที่ผิดแปลกไปต้องนำไปพบสัตวแพทย์เพื่อทำการสอบถามและรักษาอย่างทันท่วงที เพื่อไม่ให้สัตว์เลี้ยงของเรามีโรคร้ายแรง          ข้อพิจารณาก่อนการเลี้ยงสัตว์ ไม่ว่าจะเลี้ยงสัตว์ชนิดใด เจ้าของควรดูแลด้วยความรักเอาใจใส่และมีความรับผิดชอบ ก่อนรับสัตว์เลี้ยงมาดูแลจึงต้องคำนึงถึงความเหมาะสม ราคา ความพร้อมในการเลี้ยงหรือพื้นที่สำหรับเลี้ยงสัตว์ และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ชนิดนั้น ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ อายุ ลักษณะนิสัยของสัตว์ และการดูแลสุขภาพสัตว์ในด้านอาหารและการออกกำลังกาย นอกจากนี้ การเลี้ยงสัตว์มีข้อควรระวังบางอย่างดังนี้ บ้านที่มีเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี และผู้สูงอายุไม่ควรเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน เพราะอาจเกิดอันตรายจากสัตว์ทำร้าย และเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อซาลโมเนลลา (Salmonellosis) จากสัตว์เลื้อยคลาน ผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอหรือบกพร่อง โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคมะเร็งที่กำลังรักษาตัวหรือได้รับยากดภูมิคุ้มกัน ไม่ควรเลี้ยงสัตว์ที่มีโรคกลาก (Ringworm) ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อราในสุนัขและแมวและสามารถติดต่อสู่คนได้...

  แนะนำ 5 สัตว์ฟาร์มน่าเลี้ยง เอาใจเกษตรกร สร้างอาชีพ

  สำหรับวันนี้เราจะทำการ แนะนำ 5 สัตว์ฟาร์มน่าเลี้ยง เอาใจเกษตรกร สร้างอาชีพ เพื่อให้ทุกคนที่กำลังลังเลว่าจะเลี้ยงสัตว์อะไรดี เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี และสร้างรายได้ให้แก่ตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยปัจจุบันอุตสาหกรรมการเกษตรมีการแข่งขันมากขึ้น คนเราจึงมีรุปแบบการเลี้ยงสัตวืในฟาร์มที่แตกต่างกันออกไป อีกทั้งยังมีนวัตกรรม เทคดนโลยีใหม่ ๆ ที่ผลิตออกมาเพื่อสัตวืแต่ละชนิดโดยเฉพาะ ช่วยให้เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ในฟาร์มได้ง่ายขึ้น ความสำคัญของการเลี้ยงสัตว์  มนุษย์บริโภคเนื้อสัตวืเป็นอาหาร ตั้งแต่สมัยโบราณนับแต่สัตว์ที่สามารถจับได้ง่ายดดยไม่ต้อใช้เครื่องมือ จนกระทั่งมีการคิดค้นทำเครื่องมือจับสัตว์ขนาดใหญ่จนสามารถล่าและจับสัตวืมาทำเป็นอาหาร  ปัจจุบันเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑืจากสัตว์เป็นอาหารที่สำคัญต่อมนุษย์ได้แก่ เนื้อ นม ไข่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ให้สารอาหารที่สำคัญต่อร่างกายมนุษย์โดยเฉพาะโปรตีน ดังนั้นเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์จึงเป็นสิ่งจำเป็นของมนุษย์ตราบใดที่มนุษย์ยังบริโภคเนื้อสัตว์อยู่ ประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์ ในการเลี้ยงสัตว์นั้นให้ประโยชน์ที่หลากหลายต่อผู้เลี้ยงอย่างมาก ผู้ประกอบอาชีพบางรายก้เลี้ยงสัตว์จนมีฐานะที่มั่นคงขึ้น เป็นอาชีพที่ได้ผลตอบแทนสูง และนอกจากนี้การเลี้ยงสัตว์ยังมีประโยชนืต่อสังคม ชุมชนและประเทศชาติได้อีก โดยมีประโยชน์ 4  ประการดังนี้ 1.ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ  สัตว์เลี้ยงจำพวกโคกระบือ สุกร ไก่และเป็ด ล้วนมีบทบาทต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะเป็นสินค้าจำหน่ายเพื่อการบริโภค เนื้อ นม ไข่...

  วิธีการดูแลรักษาฟาร์มไก่ไข่ มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์กำหนดมาตรฐาน

  ครั้งนี้จะพาไปดู วิธีการดูแลรักษาฟาร์มไก่ไข่ มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์กำหนดมาตรฐาน เพื่อให้เกษตรกรและคนทั่วไปทำการศึกษาจากข้อมูลที่ถูกต้อง ให่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับฟาร์มของตนเอง และเพิ่มพูนความรู้ใหม่ ๆ ได้อย่างถูกต้อง  ความหมายของ ฟาร์ม ฟาร์ม หรือ ไร่นา เป็นพื้นที่ดินที่อุทิศให้กับกระบวนการกสิกรรมเป็นหลักโดยมีความมุ่งหมายหลักเพื่อผลิตอาหารและธัญพืชอื่น เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานในการผลิตอาหาร คำว่า "ฟาร์ม" ใช้กับหน่วยแยกแต่ละชนิด เช่น ไร่ผัก ไร่ผลไม้ ฟาร์มวัวนม ฟาร์มหมู ฟาร์มสัตว์ปีก ไร่เชื้อเพลิงชีวภาพและโภคภัณฑ์อื่น คำว่า "ฟาร์ม" รวมถึงฟาร์มสัตว์ (ranch), feedlot, สวนผลไม้ (orchard) ไร่ใหญ่ (plantation), ที่ดินแปลงย่อย (smallholding) และรวมบ้านไร่และสิ่งปลูกสร้างทางการเกษตรตลอดจนที่ดินด้วย ในสมัยใหม่ คำนี้ยังใช้กับปฏิบัติการอุตสาหกรรมอย่างฟาร์มกังหันลมและฟาร์มปลา...

  รูปแบบ โรงเรือน สุกร แบบทั่วไป และการจัดการฟาร์ที่ดี

  สำหรับวันนี้จะพาไปดู รูปแบบ โรงเรือน สุกร แบบทั่วไป และการจัดการฟาร์ที่ดี เพื่อชาวเกษตรกรทุกคนที่กำลังต้องการสร้างโรงเรือนที่ดีให้แก่สุกร ซึ่งโรงเรือนที่เรานำมานั้นมีหลากลหายรุปแบบให้ได้เลือกตามวัตถุประสงคืการเลี้ยงสุกร และครั้งนี้เราได้นำเอาการจัดการฟาร์มที่ดีมาให้ทุกคนได้ศึกษาอีกด้วย จะเป้นอย่างไรนั้นไปติดตามกันได้เลย โรงเรือนสุกรที่ดี โรงเรือนสุกรที่ดีนั้นจะต้องสามรถป้องกันอันตรายจากภายนอกได้ และปกป้องแสงแดด กันน้ำ กันลมได้ดี โดยภาสยในโรงเรือนสุกรจะต้องมีระบบระยายอากาศที่ดี ไม่อับชื้น เพื่อให้สุกรได้หายใจอย่างสะดวก และควรเป็นโรงเรือนที่สามารถรักษาความสะอาดได้ง่าย ทำความสะอาดได้อย่างรวดเร็ว ไม่เป้นที่น้ำขัง อีกสิ่งสำคัญคือสามารถสร้างได้ง่ายโดยใช้วัสดุจากท้องถิ่นที่หาได้ ราคาถูก มีความแข็งแรงทนทาน มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ลักษณะระบบโรงเรือนของสุกร 1.โรงเรือนระบบเปิด  หมายถึง โรงเรือนที่ควบคุมสภาวะแวดล้อมตามะรรมชาติ และอุณหภูมิจะแปรเปลี่ยนไปตามสภาพของอากาศรอบนอกขอโรงรือ 2.โรเงรือนระบบปิด หมายถึงโรเวรือนที่สามรถควบคุมสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับความเป้นอยู่ของสุขกรร ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้น การระบายอากาศและแสงสว่า สามารถป้องกันพาหะนำโรคได้ เช่น โรงเรือนอีแว้ป (Evaporative cooling System) เป็นต้น รูปแบบโรงเรือนสุกร ก่อนจะทำการสร้างโรงเรือนนัน้จะต้องมีการเลือกแบบ...

  พาชม โรงเรือนสุกรแบบทั่วไป ตามเกณฑ์กำหนดมาตรฐานฟาร์ม

  ครั้งนี้จะ พาชม โรงเรือนสุกรแบบทั่วไป  ตามเกณฑ์กำหนดมาตรฐานฟาร์ม เพื่อให้การบริหารจัดการฟาร์มเป็นไปอย่างราบรื่น และยังประหยัดเวลาให้ได้มีเวลาไปทำอย่างอื่นสรา้งรายได้เพิ่ม ซึ่งโรงเรือนที่ได้มาตรฐานนั้นจะทำให้สุกรที่อาศัยอยุ่ในดรเงรือนมีสุขภาพที่แข็งแรง มีความสุขและอารมณ์ดี นอกจากโรงเรือนที่ดีแล้วอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญคืออาหารและการให้อาหารแก่สุกร ที่วันนี้เราจะนำมาฝากทุกคน หากพร้อมแล้วไปติดตามกันได้เลย การเลี้ยงสุกรในปัจจุบัน ปัจจุบันการเลี้ยงสุกรในไทยนั้นมีความก้าวหน้ามากกว่าแต่ก่อนเนื่องจาก มีการปรับปรุงสายพันธุ์ที่หลากหลายมากขึ้น และเทคดนโลยี นวัตกรรมต่าง ๆ ที่ผลิตออกมาเพื่อการเลี้ยงสุกรที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีการพัฒนาสูตรอาหารที่นอกจากสูตรอาหารทำเองที่หลากหลายแล้วยังมีสูตรอาหารสำเร็จรูปเพื่อเร่งการเจริญเติบโตให้แก่สุกรได้อย่างดี และปลอดภัย ทั้งนี้ก็เพื่อให้สุกรสามารถส่งออกไปสู่ตลาดได้อย่างมีคุณภาพ โครงสร้างโรงเรือน เสาและโครงทำจากปูน เหล็ก หรือไม้ที่มีความแข็งแรง หลังคามุงด้วยกระเบื้องหรือวัสดุที่คงทน และสามารถลดความร้อนได้ ในกรณีหลังคาทำด้วยสังกะสีควรเป็นแบบหน้าจั่ว 2 ชั้น ผนังคอก ทำจาก อิฐบล็อก หรือแป๊ปน้ำ สร้างอย่างแข็งแรง ความสูงผนังคอกประมาณ 1 เมตร และ 1.2 เมตร...

  อุปกรณ์ฟาร์ม ความรู้เรื่องฟาร์มสัตว์ อาหารสัตว์

  ศูนย์รวมอุปกรณ์การเกษตร จำหน่ายอุปกรณ์ฟาร์มไก่ไข่ สุกร ระบบออโต้ฟิด และระบบไซโล มีระบบกันหังน้ำ จำหน่ายไก่พันธุ์ และให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลจนครบวงจรฟาร์ม ถังอาหารสุกร และระบบจัดการอากาศในโรงเรือน อุปกรณ์ฟาร์ม เราจำหน่ายเครื่องมือในการเลี้ยงสัตว์ ช่วยให้คุณสามารถประกอบอาชีพได้อย่างสะดวกสบาย มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือเกษตร ฟาร์มไก่ อุปกรณ์ฟาร์มโค เราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของเบทาโกร

  ซึ่งเราเลือกทั้งอาหารสัตว์และอุปกรณ์ภายในฟาร์ม รวมถึงระบบต่างๆ ที่เราเลือกใช้งานต้องบอกเลยว่า ของเบทาโกรนั้นได้คุณภาพ และใส่ใจรายละเอียดระบบโรงเรือนได้ดีมาก ช่วยให้เราเกษตรเลี้ยงสัตว์ฟาร์ม ประกอบธุรกิจสัตว์ฟาร์มได้ง่ายยิ่งขึ้น และทางเบทาโกร ยังให้คำปรึกษาเรื่องของการเลี้ยง ไก่ สุกร วัว โคนม อย่างมืออาชีพ

  • ANIMAL HEALTH เวชภัณฑ์สำหรับสัตว์
  • FEED อาหารสัตว์
  • LAB SERVICE บริการห้องปฏิบัติการ
  • FARM EQUIPMENT อุปกรณ์ฟาร์ม
  • SERVICE SOLUTION บริการ

  ความรู้ฟาร์มธุรกิจ

  แนะนำ 5 ยี่ห้อ อาหารปลาทับทิม ราคาถูก ซื้อออนไลน์ 2022

  แนะนำ 5 ยี่ห้อ อาหารปลาทับทิม ราคาถูก ซื้อออนไลน์ 2022 สำหรับใครที่กำลังมองหาอาหารสำหรับปลาทับทิมอยู่เชิญทางนี้ได้เลย เนื่องจากอาหารเป็นปัจจัยหลักเพื่อให้ปลาทับทิมมีการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ โดยคุณภาพของออาหารนั้นจะต้องอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการต่าง ๆ นอกจากช่วยในการเจริญเติบดตยังทำให้สุขภาพของปลาแข็งแรงอีกด้วย ถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรบ้าง ไปติดตามกันได้เลย ทำความรู้จัก ปลาทับทิม ปลาทับทิม (Nile tiapia) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Oreochromis niloticus-mossambicus เป็นปลาที่พัฒนามาจากสายพันธุ์ปลานิล นำเข้ามาในประเทศไทยครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ....

  ประเภท อาหารกุ้งก้ามแดง และวิธีการเลี้ยง ตอบโจทย์เกษตรกร

  วันนนี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับ  ประเภท อาหารกุ้งก้ามแดง และวิธีการเลี้ยง ตอบโจทย์เกษตรกร ซึ่งเป็นสัตว์น้ำจืดที่บางคนนำมาเลี้ยงเป้นสัตวืสวยงาม และในปัจจุบันยังเป้นสัตวืเศรษฐกิจที่นิยมเลี้ยงกันในชาวเกษตรกรเพื่อทำธุรกิจขาย หรือนำมาประกอบอาหาร เนื่องจากกุ้งก้ามแดงสามารถเพาะเลี้ยงได้ง่ายในบ่อปุน หรือจะเป็นอ่างกะละมัง แม้กระทั้งเลี้ยงในนาข้าวยังได้  ทำความรู้จัก กุ้งก้ามแดง กุ้งก้ามแดง เกิดครั้งแรกที่ ออสเตรเลีย ตัวโตเต็มที่ 12 นิ้ว มีอายุเฉลี่ย 4 ปี ถ้าใช้ชีวิตตามธรรมชาติ แต่ถ้าถูกเลี้ยงใส่ตู้กระจก อยู่ได้ 2...

  แนะนำ 4 อาหารจิ้งหรีด คุณภาพดี ราคาย่อมเยาว์ หาซื้อได้ง่าย

  ครั้งนี้เราจะมา แนะนำ 4 อาหารจิ้งหรีด คุณภาพดี ราคาย่อมเยาว์ หาซื้อได้ง่าย เหมาะสำหรับเกษตรกรหรือใครที่เลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อนำไปขายหรือแปรรุป เรื่องจากจิ้งหรีดนั้นเป็นแมลงเศรษฐกิจที่มีความต้องการในตลาดสุง สามารถนำไปประกอบอาหาร หรือนำไปแปรรูปก็ได้เช่นกัน และปัจจุบันคนหันมารับประทานจิ้งหรัดมากขึ้นเนื่องจากมีรสชาติที่อร่อย กินเพลิน เหตุนี้จึงมีเกษตรกรหลายรายหันมาสนใจเปิดฟารืมเลี้ยงจิ้งหรีดกันมากขึ้น ทำความรู้จัก จิ้งหรีด จึ้งหริด หรือ จังหรีด เป็นแมลงจำพวกหนึ่ง อยู่ในวงศ์ Gryllid ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็นวงศ์ย่อยต่าง ๆ อีกจำนวนหนึ่ง จิ้งหรีดถือเป็นแมลงที่มีขนาดลำตัวปานกลางเมื่อเทียบกับแมลงโดยทั่วไป...

  การเลี้ยงและสูตร อาหารหมูป่า ประหยัดต้นทุน อาชีพรายได้ดี

  วันนี้จะพาทุกคนไปรู้ การเลี้ยงและสูตร อาหารหมูป่า ประหยัดต้นทุน อาชีพรายได้ดี ที่เกษตรกรหลายรายหันมาเลี้ยงหมูป่ากันมากขึ้น เนื่อจากมีความต้องการของตลาดสูง และเป็นสัตว์เศรษฐกิจชนิดหนึ่ง ในการเลี้ยงหมูป่านั้นจะเลี้ยงเพื่อรับประทานเนื้อเป็นอาหาร หรือบางบ้านอาจะเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยง และตามฟาร์มหมป่าทั่วไปก็เลี้ยงไว้เพื่อจำหน่าย ซึ่งแล้วแต่จุดประสงค์ของแต่ละคน และการเลี้ยงหมูป่านั้นหลายคนอาจคิดว่าต้องใช้ต้นทุนเยอะ แต่ไม่เลยหากมีการบริหารจัดการที่ดี มีงบเพียงน้อยนิดก็สามารถเลี้ยงหมูได้แล้ว  ทำความรู้จักกับ หมูป่า  หมูป่า มีชื่อวิทยาศาสตร์ Sus scrofa มีอีกชื่อว่า สุกรป่า หมู่ป่าทั่วไป, หมู่ป่ายูเรเชีย หรือเรียกแบบง่ายว่า หมูป่า เป็นสัตว์วงศ์ suid...

  แนะนำสูตร อาหารปลาหมอ และการเลี้ยงปลาหมอในบ่อดิน ง่าย ๆ

  สำหรับวันนี้เราจะมา แนะนำสูตร อาหารปลาหมอ และการเลี้ยงปลาหมอในบ่อดิน ง่าย ๆ  โดยที่เราจะพาไปรู้จักกับการเลี้ยงปลาหมอในบ่อดินรวมถึงสูตรอาหาร และการให้อาหารที่เหมาะสมแก่ปลาหมอ เพื่อให้ปลาหมอมีการเจริญเติบโตที่ดีและสมบูรณ์เต็มวัย ถ้าพร้อมแล้วไปติดตามกันได้เลย ทำความรู้จัก ปลาหมอ ปลาหมอ หรือ ปลาหมอไทย เป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Anabas testudineus ในวงศ์ปลาหมอ (Anabantidae) มีรูปร่างป้อม ลำตัวแบนข้าง ตาโต ปากกว้าง ขอบฝาปิดเหงือกหยักแข็ง...

  สร้าง เล้าเป็ด ออกแบบอย่างไรให้น่าอยู่ ด้วยงบสุดประหยัด

  สร้าง เล้าเป็ด ออกแบบอย่างไรให้น่าอยู่ ด้วยงบสุดประหยัด ไอเดียสร้าง เล้าเป็ด ออกแบบอย่างไรให้น่าอยู่ ด้วยงบสุดประหยัด ปัจจุบันอาชีพการเลี้ยงเป็ดนั้นแพร่กระจายและเป็นที่นิยมอย่างมาก เนื่องจากเป้นอาชีพที่ที่ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมาย และการเลีี้ยงเป็ดก้ไม่ได้ยากขนาดนั้นสำหรับคนที่ไม่มีประสบการณืหรือมีประสบการรืการเลี้ยงไก่มาแล้วก้สามารถเลี้ยงได้ เพื่อการประกอบอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว ซึ่งก่อนที่จะเลี้ยงเป็ดนั้นก็ต้องมีพื้นที่และสถานที่ไว้สำหรับเป็ดเพื่อให้มีพื้นที่เป็นของตนเองและไม่ปะปนกับพื้นที่ที่อยุ่อาศัย ดังนั้นวันนี้เราจึงได้นำเอา ไอเดียสร้าง เล้าเป็ด มาให้ทุกคนได้ชม หากพร้อมแล้วไปติดตามกันได้เลย  เล้าเป็ด คืออะไร ที่อยู่อาศัยของเป็ดที่มีลักษณะเหมือนบ้านหรือโรงเรือนที่มีความแข็งแรงสามารถกันแดด กันฝนได้ตามสภาพอากาศ ให้เป็นได้มีที่พักผ่อน หรือสำหรับเป็ดไข่ได้ทำการออกไข่ให้ผลผลิตในเล้าได้ ลักษณะที่ดีของเล้าเป็ด ลักษณะทั่วไปของเล้าเป็ดที่ดี จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1.สามารถกันแดด กันฝน...

  โรงงานอาหารสัตว์ จากบริษัทชั้นนำของ เบทาโกร

  การบริการในสายธุรกิจ เครือภูมิภาค และธุรกิจอาหารสัตว์ จัดจำหน่ายอาหารสัตว์ธุรกิจฟาร์มสุกร ฟาร์มไก่ไข่ ให้ได้ไก่เนื้อและไก่ไข่ จากการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพ การผลิตและจำหน่ายเนื้อสุกร นับเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน ทั่วประเทศ ได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ สด สะอาด ปลอดภัย จากสารเคมี การเติบโตที่มีคุณภาพของสุกรนั้นจะช่วยให้ ผู้บริโภคได้รับความสะอาด และสด เบทาโกร ธุรกิจอาหารสัตว์ สำหรับเครื่องมือฟาร์ม เหมาะสมที่จะเลือกใช้ Betagro 

  อุปกรณ์ฟาร์มไก่ไข่ ระบบโรงเรือนและเครื่องมือเลี้ยงสัตว์มากกว่า 35 ปี

  เรายินดีให้คำปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์ฟาร์มอย่างครบวงจร อุปกรณ์ฟาร์มไก่ไข่ และระบบโรงเรือน ของสัตว์ทั้งระบบ ครบวงจร รวมไปถึงเทคโนโลยีต่างๆใช้ในการเลี้ยงสัตว์ฟาร์ม ทุกประเภท เรายินดี และเรายังมีห้อง Lab Service ให้บริการ ทำให้เจ้าของธุรกิจสามารถหาทางออกของปัญหา ไม่ว่าจะเป็นโรคที่ติดมากับหมู อันเกิดจากโรงเรือนที่ไม่สะอาด ไม่เหมาะสมต่อพฤติกรรมของสัตว์ เราพร้อมพลักดันให้เจ้าของธุรกิจฟาร์มสัตว์ เติบโตได้ผลผลิตมากมาย พร้อมไปกับพัฒนาสิ่งแวดล้อม เดินหน้าเข้าสู่โลกสีเขียวรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่

  เบทาโกร สารเสริมสำหรับสัตว์ธุรกิจ ฟาร์มสัตว์ 

  สารเสริมเร่งสัตว์คุณภาพ ช่วยให้เจ้าของธุรกิจสามารถเร่งสัตว์ให้เติบโตรวดเร็วขึ้นได้ ด้วยกรรมวิธีที่ถูกต้องตามหลักสากล และได้เนื้อที่สดใหม่ สะอาด ปลอดภัย ไม่มีผลกระทบกับผู้บริโภค และสัตว์แข็งแรงปลอดโรคภัย ด้วยมาตราฐานนี้สามารถพลักดันธุรกิจสายฟาร์ม ให้เติบโตขึ้นไปได้อย่างก้าวกระโดด ผ่านมาตราฐาน GMP ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้รับมาตราฐานระดับสากล และมีทีมงานดูแล พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ทดสอบ และตรวจสอบการย้อนกลับของสินค้าที่ใช้งาน ทำให้สัตว์ฟาร์มของเจ้าของธุรกิจแข็งแรงอย่างต่อเนื่อง

  ศูนย์วิทยาศาสตร์ วิจัยพัฒนา ผลิตภัณฑ์ฟาร์มสัตว์

  เรามีโปรแกรมให้เจ้าของธุรกิจ สามารถเข้าไปดู ฝึกอบรมเข้าสู่ห้องปฏิบัติการจริง ด้วยทีมงานคุณภาพที่ดูแลด้านนี้โดยตรง คุณยังได้รับการเรียนรุ้จากศูนย์เรียนรู้ของเบทาโกร เพื่อนำความรู้ส่วนนี้ไปปรับใช้งานกับธุจกิรฟาร์ม และยังพัฒนาเติบโต ต่อยอดไปสู่การขยายผลผลิต ให้ได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพต่อผู้บริโภค พัฒนาสังคมและการต่อยอดไปสู่โลกสีเขียว อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมฟาร์มสัตว์ทุกประเภท บริการเป็นที่ปรึกษาแนะนำการจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ และตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการอย่างใกล้ชิด ด้วยมืออาชีพและนักวิจัย

  บริการให้คำปรึกษา กลยุทธ์องค์กรธุรกิจฟาร์มสัตว์

  ธุจกิรกลุ่มเกษตรอุตสาหกรรม สามารถเติบโตได้ต่อเนื่อง เราเป็นต้นสายของการผลิตอาหาร สู่ผู้บริโภค หากท่านกำลังมองหาการพัฒนาองค์กร ให้พัฒนาและเติบโต ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนทีมงาน พัฒนาระบบโรงเรือน พัฒนาระบบระบายอากาศ บำบัดน้ำเสียจากฟาร์ม จำกัดโรคของสุกร สัตว์ฟาร์ม ไก่ไข่ จัดการเรื่องการเงินของฟาร์ม การตลาดสำหรับการขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการผลิตผลผลิตในฟาร์ม สร้างวงจรการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบโจทย์ความต้องการของเจ้าของฟาร์ม บริการจัดการ คุณภาพ และแบบแผนการจัดการธุรกิจสายงานฟาร์ม สัตว์เลี้ยงประเภทต่างๆ ทุกระบบ ส่งเสริมคู่ค้าให้เพิ่มขึ้น เติบโตยั่งยืนตลอดไป